Thương hiệu CISCO

Tập đoàn Hệ thống Cisco được thành lập năm 1984 bởi hai nhà khoa học về máy tính và bắt đầu trở nên nổi tiếng năm 1990. Sản phẩm đầu tiên của công ty là “Bộ định tuyến”, kết nối với phần mềm và phần cứng hoạt động như hệ thống giao thông trên tổ hợp mạng TCP/IP1 để tạo ra mạngInternet (Giống trong các doanh nghiệp gọi là Intranet – Mạng nội bộ).

Với sự phát triển của công nghệ Internet, nhu cầu về các sản phẩm của Cisco bùng phát và nhanh chóng công ty trở nên thống trị thị trường Internet. Vào năm 1997, đây là năm đầu tiên công ty được lọt vào Bảng xếp hạng danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ tính theo tổng thu nhập. Theo đó, Cisco được bầu chọn trong top 5 công ty lớn nhất về chỉ số về lợi nhuận trên tổng tài sản và lợi nhuận trên doanh thu. Chỉ có 2 cong ty khác là Intel và Microsoft cũng từng đạt được thành tựu đó.

sản phẩm thương hiệu CISCO

Thiết bị mạng Router  CISCO 878-K9

30

Thiết bị mạng Router CISCO 878-K9

6.328.000 đ 9.040.000 đ
Giảm được: 2.712.000 đ
Thiết bị mạng Router  CISCO 878-SEC-K9

30

Thiết bị mạng Router CISCO 878-SEC-K9

1.330.000 đ 1.900.000 đ
Giảm được: 570.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 1812/K9

49

Thiết bị mạng Router CISCO 1812/K9

2.022.000 đ 3.889.000 đ
Giảm được: 1.867.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 2801

30

Thiết bị mạng Router CISCO 2801

2.695.000 đ 3.850.000 đ
Giảm được: 1.155.000 đ
Thiết bị mạng Router  CISCO 2821

30

Thiết bị mạng Router CISCO 2821

1.750.000 đ 2.500.000 đ
Giảm được: 750.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 2801-SEC/K9

31

Thiết bị mạng Router CISCO 2801-SEC/K9

3.572.000 đ 5.103.000 đ
Giảm được: 1.531.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 2811-SEC/K9

30

Thiết bị mạng Router CISCO 2811-SEC/K9

3.045.000 đ 4.350.000 đ
Giảm được: 1.305.000 đ