Thương hiệu EATON

Eaton là nhà cung cấp hàng đầu giải pháp về nguồn dự phòng chất lượng, thiết bị lưu điện. Các sản phẩm UPS Eaton được thiết kế để cung cấp nguồn dự phòng có chất lượng cao cho từ máy tính để bàn cho đến các trung tâm dữ liệu lớn.
Để giúp bạn tìm được đúng giải pháp, chúng tôi sắp xếp các giải sản phẩm theo bốn nhóm: PC, Trạm làm việc & UPS AV cho hộ gia đình, UPS cho Mạng và máy chủ, UPS cho Trung tâm dữ liệu & Công trình và UPS cho hàng hải & Ngoài khơi.

sản phẩm thương hiệu EATON