Thương hiệu Intel

Tập đoàn Intel (Integrated Electronics) thành lập năm 1968 tại Santa Clara, California, Hoa Kỳ. Intel là công ty sản xuất thiết bị chất bán dẫn lớn nhất thế giới các sản phẩm như chip vi xử lý cho máy tính, máy chủ, bo mạch chủ, ổ nhớ flash, cạc mạng và các thiết bị máy tính khác.
Bộ xử lý máy chủ Intel® đáp ứng một loạt các nhu cầu sử dụng máy chủ, mang lại hiệu năng có thể mở rộng và độ tin cậy vượt trội mà bạn cần cho máy chủ của mình cũng như môi trường trung tâm dữ liệu.
Đối với các doanh nghiệp, việc trang bị máy chủ (server) có cấu hình mạnh, tính năng đa dạng, sẵn sàng cho mọi nâng cấp và có mức đầu tư hợp lý luôn là một nhu cầu thiết yếu.

sản phẩm thương hiệu Intel

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2609

100

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2609

Liên hệ 10.158.000 đ
Giảm được: 10.158.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609

100

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609

Liên hệ 16.664.000 đ
Giảm được: 16.664.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor Model E5-2430v2

100

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor Model E5-2430v2

Liên hệ 19.239.000 đ
Giảm được: 19.239.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2

100

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2

Liên hệ 20.327.000 đ
Giảm được: 20.327.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630

100

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor Model E5-2630

Liên hệ 20.761.000 đ
Giảm được: 20.761.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2630 90Y5946

4

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2630 90Y5946

25.483.000 đ 26.376.000 đ
Giảm được: 893.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2630v2  46W9131

4

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2630v2 46W9131

26.548.000 đ 27.436.000 đ
Giảm được: 888.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor E5-2640v2 46W4367

3

Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor E5-2640v2 46W4367

30.953.000 đ 31.822.000 đ
Giảm được: 869.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor E5-2640v2 46W9132

3

Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor E5-2640v2 46W9132

35.987.000 đ 36.835.000 đ
Giảm được: 848.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2650Lv2

2

Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2650Lv2

40.754.000 đ 41.583.000 đ
Giảm được: 829.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2660v2

2

Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2660v2

46.683.000 đ 47.487.000 đ
Giảm được: 804.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2670v2

2

Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2670v2

52.419.000 đ 53.198.000 đ
Giảm được: 779.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2670v2

2

Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2670v2

57.380.000 đ 58.138.000 đ
Giảm được: 758.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2680v2

2

Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2680v2

58.372.000 đ 59.126.000 đ
Giảm được: 754.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2690v2 46W4377

2

Bộ vi xử lý Intel Xeon 10C Processor E5-2690v2 46W4377

65.729.000 đ 66.453.000 đ
Giảm được: 724.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor E5-2667v2 (46W4372)

1

Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor E5-2667v2 (46W4372)

70.376.000 đ 71.080.000 đ
Giảm được: 704.000 đ
Bộ vi xử lý Intel Xeon 12C Processor E5-2697v2 (46W4374)

1

Bộ vi xử lý Intel Xeon 12C Processor E5-2697v2 (46W4374)

89.228.000 đ 89.853.000 đ
Giảm được: 625.000 đ