Thương hiệu Juniper

Juniper Networks, Inc là một nhà sản xuất Mỹ của các thiết bị mạng được thành lập vào năm 1996 bởi Pradeep Sindhu. Nó có trụ sở tại Sunnyvale, California , USA. Công ty thiết kế và bán cao hiệu suất Internet Protocol sản phẩm và dịch vụ mạng. Sản phẩm chính của Juniper bao gồm T-series , M-series , E-series , MX-series , và J-series gia đình của các bộ định tuyến , EX-series switch Ethernet và các sản phẩm an ninh SRX-series. Junos , riêng Juniper của hệ điều hành mạng , chạy trên hầu hết các sản phẩm của Juniper.

sản phẩm thương hiệu Juniper