Thương hiệu Microsoft

Khách hàng phải lưu giữ tất cả các giấy tờ liên quan đến việc mua sản phẩm. Microsoft có thể yêu cầu khách hàng tự rà soát các sản phẩm Microsoft đang sử dụng trong tổ chức của mình, so sánh với số lượng Giấy phép mà khách hàng đang sở hữu. Sau khi rà soát, khách hàng đồng ý chuyển cho Microsoft bản báo cáo có chữ ký của người có thẩm quyền để chứng nhận:
1) Khách hàng có đủ số lượng giấy phép cho những gì mình đang sử dụng, hoặc
2) Khách hàng đang đặt hàng cho đủ số lượng giấy phép cho những gì khách hàng đang sử dụng mà do quá trình rà soát phát hiện ra. Với việc yêu cầu rà soát này, Microsoft không bỏ qua quyền của mình là củng cố thỏa thuận này hay bảo vệ quyền SHTT theo đúng Luật pháp

sản phẩm thương hiệu Microsoft