Thương hiệu Santak

THƯƠNG HIỆU SANTAK do TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR, có trụ sở chính đặt tại:SỐ 1000, EATON BOULEVARD, CLEVELAND, OHIO, 44122, USA cùng các Nhà máy sản xuất trực thuộc trên toàn thế giới. Tại Việt Nam SANTAK là sản phẩm được nhiều đơn vị lựa chọn bởi chất lượng sản phẩm và hệ thống 9 Trung tâm dịch vụ và bảo hành sản phẩm SANTAK tại các thành phố trọng điểm là: Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Cần Thơ. Các trung tâm này luôn đáp ứng nghiêm túc, hiệu quả và hoàn toàn miễn phí đối với sản phẩm theo đúng cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR.

sản phẩm thương hiệu Santak