5 loại máy chủ được nhiều Doanh Nghiệp sử dụng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

127.932.000 đ
Đã có 177 người quan tâm
MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R230

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R230

42.530.000 đ
Đã có 131 người quan tâm
MÁY CHỦ DELL POWER EDGE R440

MÁY CHỦ DELL POWER EDGE R440

79.056.000 đ
Đã có 85 người quan tâm
DELL POWEREDGE T130

DELL POWEREDGE T130

30.444.000 đ
Đã có 119 người quan tâm