5 loại máy chủ được nhiều Doanh Nghiệp sử dụng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

127.932.000 đ
Đã có 455 người quan tâm
MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R230

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R230

42.530.000 đ
Đã có 559 người quan tâm
MÁY CHỦ DELL POWER EDGE R440

MÁY CHỦ DELL POWER EDGE R440

79.056.000 đ
Đã có 334 người quan tâm
DELL POWEREDGE T130

DELL POWEREDGE T130

30.444.000 đ
Đã có 339 người quan tâm