Phần mềm bản quyền Microsoft cho máy chủ

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL R18-04281

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL R18-04281

690.000 đ
Đã có 1511 người quan tâm
WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc P73-05762

WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc P73-05762

16.300.000 đ
Đã có 1350 người quan tâm
WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine FQC-06488

WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine FQC-06488

3.840.000 đ
Đã có 1366 người quan tâm
Win Svr Std 2012 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM

Win Svr Std 2012 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM

17.010.000 đ
Đã có 1336 người quan tâm