Xả hàng tồn kho Cisco up to 70% OFF

Thiết bị mạng CISCO WS-C2960+24TC-L

34

Thiết bị mạng CISCO WS-C2960+24TC-L

7.700.000 đ 11.550.000 đ
Giảm được: 3.850.000 đ
Đã có 101 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO CAB-ETH-S-RJ45

54

Thiết bị mạng CISCO CAB-ETH-S-RJ45

70.000 đ 150.000 đ
Giảm được: 80.000 đ
Đã có 21 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO AIR-PWR-B

38

Thiết bị mạng CISCO AIR-PWR-B

200.000 đ 320.000 đ
Giảm được: 120.000 đ
Đã có 21 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO AIR-SAP2602I-E-K9

53

Thiết bị mạng CISCO AIR-SAP2602I-E-K9

5.000.000 đ 10.500.000 đ
Giảm được: 5.500.000 đ
Đã có 25 người quan tâm
Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48T-L

58

Thiết bị mạng Cisco WS-C3750X-48T-L

32.850.000 đ 76.650.000 đ
Giảm được: 43.800.000 đ
Đã có 19 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO GLC-FE-100LX

38

Thiết bị mạng CISCO GLC-FE-100LX

2.482.000 đ 3.950.000 đ
Giảm được: 1.468.000 đ
Đã có 20 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO SFP-GE-L

46

Thiết bị mạng CISCO SFP-GE-L

771.000 đ 1.402.000 đ
Giảm được: 631.000 đ
Đã có 21 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO EHWIC-1GE-SFP-CU

34

Thiết bị mạng CISCO EHWIC-1GE-SFP-CU

3.850.000 đ 5.780.000 đ
Giảm được: 1.930.000 đ
Đã có 19 người quan tâm
Thiết bị mạng Router CISCO CISCO888-SEC/K9

42

Thiết bị mạng Router CISCO CISCO888-SEC/K9

7.445.000 đ 12.636.000 đ
Giảm được: 5.191.000 đ
Đã có 21 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO CISCO1721-APISP-10

59

Thiết bị mạng CISCO CISCO1721-APISP-10

2.048.000 đ 4.926.000 đ
Giảm được: 2.878.000 đ
Đã có 16 người quan tâm
Thiết bị mạng Juniper SSG5-SH

52

Thiết bị mạng Juniper SSG5-SH

1.460.000 đ 2.985.000 đ
Giảm được: 1.525.000 đ
Đã có 46 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO SPS208G-G5

55

Thiết bị mạng CISCO SPS208G-G5

2.683.000 đ 5.834.000 đ
Giảm được: 3.151.000 đ
Đã có 20 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO AIR-AP1252G-E-K9

42

Thiết bị mạng CISCO AIR-AP1252G-E-K9

3.531.000 đ 6.046.000 đ
Giảm được: 2.515.000 đ
Đã có 28 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO HWIC-2T

39

Thiết bị mạng CISCO HWIC-2T

3.100.000 đ 5.040.000 đ
Giảm được: 1.940.000 đ
Đã có 31 người quan tâm
Thiết bị mạng Router CISCO AIR-LAP1242AG-E-K9

61

Thiết bị mạng Router CISCO AIR-LAP1242AG-E-K9

540.000 đ 1.372.000 đ
Giảm được: 832.000 đ
Đã có 31 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO HWIC-1T

53

Thiết bị mạng CISCO HWIC-1T

1.400.000 đ 2.940.000 đ
Giảm được: 1.540.000 đ
Đã có 90 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO VWIC2-2MFT-G703

58

Thiết bị mạng CISCO VWIC2-2MFT-G703

10.125.000 đ 23.630.000 đ
Giảm được: 13.505.000 đ
Đã có 90 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO 3CRWDR101A-75

40

Thiết bị mạng CISCO 3CRWDR101A-75

9.011.000 đ 14.874.000 đ
Giảm được: 5.863.000 đ
Đã có 82 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO VIC-2E/ M

58

Thiết bị mạng CISCO VIC-2E/ M

1.092.000 đ 2.560.000 đ
Giảm được: 1.468.000 đ
Đã có 77 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO WIC-1B-S/ T

68

Thiết bị mạng CISCO WIC-1B-S/ T

62.000 đ 190.000 đ
Giảm được: 128.000 đ
Đã có 81 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO GLC-SX-MM

43

Thiết bị mạng CISCO GLC-SX-MM

2.100.000 đ 3.680.000 đ
Giảm được: 1.580.000 đ
Đã có 91 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO GLC-LH-SM

34

Thiết bị mạng CISCO GLC-LH-SM

4.760.000 đ 7.140.000 đ
Giảm được: 2.380.000 đ
Đã có 90 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO EtherSwitch Card WIC-4ESW

70

Thiết bị mạng CISCO EtherSwitch Card WIC-4ESW

1.060.000 đ 3.515.000 đ
Giảm được: 2.455.000 đ
Đã có 89 người quan tâm
Thiết bị mạng Router CISCO CISCO2611

33

Thiết bị mạng Router CISCO CISCO2611

4.757.000 đ 6.996.000 đ
Giảm được: 2.239.000 đ
Đã có 91 người quan tâm
Thiết bị mạng Cisco C3KX-PWR-715WAC

39

Thiết bị mạng Cisco C3KX-PWR-715WAC

2.863.000 đ 4.690.000 đ
Giảm được: 1.827.000 đ
Đã có 84 người quan tâm
Thiết bị mạng Cisco WS-X4548-GB-RJ45

39

Thiết bị mạng Cisco WS-X4548-GB-RJ45

4.900.000 đ 8.000.000 đ
Giảm được: 3.100.000 đ
Đã có 109 người quan tâm
Thiết bị mạng WIRELESS ACCESS POINT AIR-SAP3602I-E-K9

43

Thiết bị mạng WIRELESS ACCESS POINT AIR-SAP3602I-E-K9

3.300.000 đ 5.780.000 đ
Giảm được: 2.480.000 đ
Đã có 107 người quan tâm
Thiết bị mạng Router CISCO CISCO881-K9

30

Thiết bị mạng Router CISCO CISCO881-K9

5.635.000 đ 8.050.000 đ
Giảm được: 2.415.000 đ
Đã có 103 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch Option C3KX-NM-1G

43

Thiết bị mạng Switch Option C3KX-NM-1G

2.100.000 đ 3.680.000 đ
Giảm được: 1.580.000 đ
Đã có 35 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+24LC-S

34

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+24LC-S

6.300.000 đ 9.450.000 đ
Giảm được: 3.150.000 đ
Đã có 36 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+24PC-S

34

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+24PC-S

10.500.000 đ 15.750.000 đ
Giảm được: 5.250.000 đ
Đã có 99 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3750X-24T-L

53

Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3750X-24T-L

21.500.000 đ 45.150.000 đ
Giảm được: 23.650.000 đ
Đã có 2131 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560X-24T-S

53

Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560X-24T-S

18.000.000 đ 37.800.000 đ
Giảm được: 19.800.000 đ
Đã có 1559 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST  WS-C3560X-24T-L

34

Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560X-24T-L

19.600.000 đ 29.400.000 đ
Giảm được: 9.800.000 đ
Đã có 1591 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST  WS-C3560V2-48TS-S

43

Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560V2-48TS-S

27.000.000 đ 47.250.000 đ
Giảm được: 20.250.000 đ
Đã có 1584 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560V2-24TS-S

34

Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560V2-24TS-S

18.900.000 đ 28.350.000 đ
Giảm được: 9.450.000 đ
Đã có 1512 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch Catalyst WS-C3560V2-24PS-S

43

Thiết bị mạng Switch Catalyst WS-C3560V2-24PS-S

21.000.000 đ 36.750.000 đ
Giảm được: 15.750.000 đ
Đã có 1540 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-48TS-S

53

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-48TS-S

14.500.000 đ 30.450.000 đ
Giảm được: 15.950.000 đ
Đã có 1586 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-24TS-L

43

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-24TS-L

12.840.000 đ 22.470.000 đ
Giảm được: 9.630.000 đ
Đã có 1505 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-24TD-L

43

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-24TD-L

18.600.000 đ 32.550.000 đ
Giảm được: 13.950.000 đ
Đã có 1518 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960CG-8TC-L

58

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960CG-8TC-L

13.590.000 đ 31.710.000 đ
Giảm được: 18.120.000 đ
Đã có 1606 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO VIC2-2E/M

57

Thiết bị mạng CISCO VIC2-2E/M

1.167.000 đ 2.667.000 đ
Giảm được: 1.500.000 đ
Đã có 1540 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO CP-7962G

56

Thiết bị mạng CISCO CP-7962G

981.000 đ 2.202.000 đ
Giảm được: 1.221.000 đ
Đã có 1704 người quan tâm
Thiết bị mạng CISCO AIR-PWRINJ3

30

Thiết bị mạng CISCO AIR-PWRINJ3

735.000 đ 1.050.000 đ
Giảm được: 315.000 đ
Đã có 1510 người quan tâm
Thiết bị mạng Wireless CISCO  AIR-ANT4941

44

Thiết bị mạng Wireless CISCO AIR-ANT4941

288.000 đ 511.000 đ
Giảm được: 223.000 đ
Đã có 1548 người quan tâm
Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-SEC-BUN-K9

58

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-SEC-BUN-K9

18.090.000 đ 42.210.000 đ
Giảm được: 24.120.000 đ
Đã có 2270 người quan tâm
Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-BUN-K9

58

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-BUN-K9

13.275.000 đ 30.980.000 đ
Giảm được: 17.705.000 đ
Đã có 2002 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3750G-12S-S

58

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3750G-12S-S

33.300.000 đ 77.700.000 đ
Giảm được: 44.400.000 đ
Đã có 1620 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3750G-24TS-S1U

54

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3750G-24TS-S1U

2.754.000 đ 5.935.000 đ
Giảm được: 3.181.000 đ
Đã có 2028 người quan tâm
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3560G-24PS-S

58

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3560G-24PS-S

21.015.000 đ 49.040.000 đ
Giảm được: 28.025.000 đ
Đã có 1510 người quan tâm