CPU Server

Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor E5-2665 (94Y6687)

Model: E5-2665      Mã P/N: 94Y6687      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB W/Fan
49.612.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor E5-2670 (94Y6602)

Model: E5-2670      Mã P/N: 94Y6602      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB W/Fan
50.822.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor E5-2650 (69Y5329)

Model: E5-2650      Mã P/N: 69Y5329      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 8C Processor Model E5-2650 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB W/Fan
34.486.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2620v2 (46W9130)

Model: E5-2620v2      Mã P/N: 46W9130      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB
19.409.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2430v2 (00J6384)

Model: Intel Xeon 6C Processor Model E5-2430v2      Mã P/N: 00J6384      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2430v2 80W 2.5GHz/1600MHz/15MB
19.094.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2609 (90Y5944)

Model: E5-2609      Mã P/N: 90Y5944      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB
15.731.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2609v2 (46W9129)

Model: E5-2609v2      Mã P/N: 46W9129      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB Upgrade Kit
15.561.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2620v2 (46W2837)

Model: E5-2620v2      Mã P/N: 46W2837      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB
14.593.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2620v2 (46W4363)

Model: E5-2620v2      Mã P/N: 46W4363      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 6C Processor Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB
15.515.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2609v2 (46W4361)

Model: E5-2609v2      Mã P/N: 46W4361      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB
13.054.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2407 (90Y6365 )

Model: E5-2407      Mã P/N: 90Y6365      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB
8.688.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2407 (94Y6379)

Model: E5-2407      Mã P/N: 94Y6379      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Intel Xeon 4C Processor Model E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB W/Fan
7.696.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2430v2

Model: -      Mã P/N: E5-2430v2      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

6 Core 2.50GHz 15M Cache 7.2GT/s QPI Turbo 80W
19.239.000 đ
Bảo hành: 01 năm khi mua rời & 03 năm khi mua kèm Server

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2420v2

Model: E5-2420v2      Mã P/N:      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

6 core 2.20GHz 15M Cache 7.2GT/s QPI Turbo 80W
14.223.000 đ
Bảo hành: 01 năm khi mua rời & 03 năm khi mua kèm Server

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2407v2

Model: E5-2407v2      Mã P/N:      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

4 Core 2.40GHz 10M Cache 6.4GT/s QPI No Turbo 80W
8.195.000 đ
Bảo hành: 01 năm khi mua rời & 03 năm khi mua kèm Server

Bộ vi xử lý Intel Xeon 8C Processor E5-2640v2 715219-B21

Model: E5-2640v2      Mã P/N: 715219-B21      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

2.0GHz 8-core 20MB 95W
38.528.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2630v2 (715220-B21)

Model: E5-2630v2      Mã P/N: 715220-B21      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Processor Upgrade Product Family: Xeon E5-2600 v2 Product Series: E5-2600 v2 Product Model: E5-2630 v2 Clock Speed: 2.60 GHz
27.626.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2623v3 (755376-B21)

Model: E5-2623v3      Mã P/N: 755376-B21      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Loại sản phẩm: Bộ vi xử lý nâng cấp Tốc độ: 3.0 GHz Bộ vi xử lý Core: Quad-core (4 lõi) Bộ nhớ đệm: 10MB Nguồn: 105W
22.363.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2620v3 (755382-B21)

Model: E5-2620v3      Mã P/N: 755382-B21      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Loại sản phẩm: Bộ vi xử lý nâng cấp Tốc độ: 2.4 GHz Bộ vi xử lý Core: Hexa-core (6 lõi) Bộ nhớ đệm: 15MB Nguồn: 85W
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2609v3 (755378-B21)

Model: E5-2609v3      Mã P/N: 755378-B21      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Loại sản phẩm: Bộ vi xử lý nâng cấp Tốc độ: 3.0 GHz Bộ vi xử lý Core: Hexa-core (6 lõi) Bộ nhớ đệm: 15MB Nguồn: 85W
15.890.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 4C Processor E5-2623v3 (779556-B21)

Model: E5-2623v3      Mã P/N: 779556-B21      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Loại sản phẩm: Bộ vi xử lý nâng cấp Tốc độ: 3.0 GHz Bộ vi xử lý Core: Quad-core (4 lõi) Bộ nhớ đệm: 10MB Nguồn: 105W
22.033.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2620v3 (719051-B21)

Model: E5-2620v3      Mã P/N: 719051-B21      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Loại sản phẩm: Bộ vi xử lý nâng cấp Tốc độ: 2.30 GHz Bộ vi xử lý Core: Hexa-core (6 lõi) Bộ nhớ đệm: 15MB Nguồn: 85W
20.692.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2609v3 (719052-B21)

Model: E5-2609v3      Mã P/N: 719052-B21      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: HP Product Type: Processor Processor Type: Intel Xeon E5-2609v3 Number of Cores: 6-core / 12 threads Cache: 15 MB
15.583.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Bộ vi xử lý Intel Xeon 6C Processor E5-2620v2 (709493-B21)

Model: E5-2620v2      Mã P/N: 709493-B21      Thương hiệu: Intel
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: HP Product Type: Processor Processor Type: Intel Xeon E5-2620V2 Number of Cores: 6-core / 12 threads Cache: 15 MB
14.894.000 đ
Bảo hành: 12 Tháng