Dell PowerEdge R740

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ 2XINTEL XEON SILVER 4116/ 2X16GB RDIMM, 2666MTS/ 1.2TB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
157.170.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ 2XINTEL XEON SILVER 4114/ 2X16GB RDIMM, 2666MTS/ 1.2TB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
150.948.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (8X3.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ 2XINTEL XEON SILVER 4114/ 2X16GB RDIMM 2666MTS/ 4TB 7.2K RPM NLSAS 12GBPS 512N 3.5'' HP/ PERC H730P+/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
147.720.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ 2XINTEL XEON SILVER 4114/ 2X16GB RDIMM, 2666MTS/ 1.2TB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
140.450.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ 2XINTEL XEON SILVER 4110/ 2X16GB RDIMM, 2666MTS/ 1.2TB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
127.932.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (8X3.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ 2XINTEL XEON SILVER 4110/ 2X16GB RDIMM 2666MTS/ 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE, 3.5IN HYB CARR/ PERC H730P+/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
123.364.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON SILVER 4116/ 16GB RDIMM, 2666MTS/ 1.2TB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
122.556.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740XD

Model: DELL POWEREDGE R740XD      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740XD (24X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/INTEL XEON SILVER 4114/ 4 X16GB RDIMM 2666MTS/4X 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC 9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ NO OPTICAL/ NO OS/ 03 YRS PRO
122.480.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: -      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ 2XINTEL XEON SILVER 4110/ 2X16GB RDIMM, 2666MTS/ 1.2TB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
119.040.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (8X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ 2XINTEL XEON SILVER 4110/ 2X16GB RDIMM 2666MTS/ 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
115.690.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (8X3.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ 2XINTEL XEON SILVER 4110/ 2X16GB RDIMM 2666MTS/ 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE, 3.5IN HYB CARR/ PERC H730P+/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
114.690.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON SILVER 4116/ 16GB RDIMM, 2666MTS/ 1.2TB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
114.020.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON SILVER 4114/ 16GB RDIMM, 2666MTS/ 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
110.508.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (8X3.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON SILVER 4110/ 16GB RDIMM 2666MTS/ 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP, 3.5'' HYB CARR/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
103.680.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (8X3.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON SILVER 4110/ 16GB RDIMM 2666MTS/ 2TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N 3.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
103.212.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON SILVER 4114/ 16GB RDIMM, 2666MTS/ 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
102.820.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWER EDGE R740 (8X3.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON BRONZE 3106/ 16GB RDIMM 2666MTS/ 2TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N 3.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
99.216.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWER EDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON SILVER 4110/ 16GB RDIMM, 2666MTS/ 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
96.672.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740XD

Model: DELL POWEREDGE R740XD      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740XD/INTEL XEON BRONZE 3106/ 2X 16GB RDIMM 2666MTS/ 2X 4TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N 3.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC 9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ NO OPTICAL/ NO OS/ 03 YRS PRO
94.650.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWER EDGE R740 (8X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON SILVER 4110/ 16GB RDIMM 2666MTS/ 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
93.960.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWER EDGE R740 (8X3.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON BRONZE 3106/ 16GB RDIMM 2666MTS/ 2TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N 3.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
92.310.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE R740

Model: DELL POWEREDGE R740      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

MÁY CHỦ DELL POWER EDGE R740 (16X2.5" HOTPLUG HARD DRIVE)/ INTEL XEON SILVER 4110/ 16GB RDIMM, 2666MTS/ 600GB 10K RPM SAS 12GBPS 512N 2.5'' HP/ PERC H730P/ IDRAC9 ENT/ BC5720 QP/ 2X 750W PSU/ BEZEL/ ARM/ DVDRW/ NO OS/ 3YR PROSUPPORT
89.940.000 đ
Bảo hành: 3 Năm