Dell PowerEdge T630

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T630, E5-2620V4 2.1GHZ 8C, 8GB, 2TB SATA, 8X3.5IN, H730, DVD-ROM, 2X1GB, 2X750W

Model: DELL POWEREDGE T630      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

Form factor Tower (5U rackable) Processor std/max Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 2133MHz (1/2) Memory std/max 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width(1/12), (Max 384GB) Internal Storage 2TB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Drive Bays HDD 8 x 3.5” hot-plug hard drive Raid Controller PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache Ethernet On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad Port for Racks and Blades )
69.355.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T630, E5-2609V4 1.7GHZ 8C, 8GB, 2TB, 8X3.5IN, H730, DVD-RW, 2X1GB, 2X750W

Model: DELL POWEREDGE T630      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

Form factor Tower (5U rackable) Processor std/max Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz (1/2) Memory std/max 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width(1/12), (Max 384GB) Internal Storage 2TB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Drive Bays HDD 18 x 3.5” hot-plug hard drive Raid Controller PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache Ethernet On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad Port for Racks and Blades )
68.197.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T630 E5-2609 V4, 8GB, NON-HDD 18X3.5'' HOT PLUG, DVDRW, H730, 4X1GBE, IDRAC8 EXPRESS, 2X750W, 3 YRS PRO

Model: DELL POWEREDGE T630      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

Base Dell PowerEdge T630 - Chassis 8x3.5inch Hard Drive Hotplug E5-2609 v4 Form factor Tower (5U rackable) Processor std/max Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 2133MHz (1/2) Memory std/max 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width, Customer Install (1/12), (Max 384GB) Internal Storage NO HARD DRIVE (Max48TB) Bays HDD 18 x 3.5” hot-plug hard drive Raid Controller PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache Ethernet On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad Port for Racks and Blades )
64.841.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T630 E5-2620 V4, 16GB, NON-HDD 3.5'' HOT PLUG, DVD-RW, H730, 4X1GBE, IDRAC8 ENTERPRISE, 2X750W, 3 YRS PRO

Model: DELL POWEREDGE T630      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

Base Dell PowerEdge T630 - Chassis 8x3.5inch Hard Drive Hotplug E5-2620 v4 Form factor Tower (5U rackable) Processor std/max Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 2133MHz (1/2) Memory std/max 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width, Customer Install (1/12), (Max 384GB) Internal Storage NO HARD DRIVE (Max48TB) Bays HDD 8 x 3.5” hot-plug hard drive Raid Controller PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache Ethernet On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad Port for Racks and Blades )
61.833.000 đ
Bảo hành: 3 Năm

MÁY CHỦ DELL POWEREDGE T630 E5-2609 V4, 8GB, NON-HDD 3.5'' HOT PLUG, DVD-ROM, H730, 4X1GBE, IDRAC8 ENTERPRISE, 2X750W, 3 YRS PRO

Model: DELL POWEREDGE T630      Mã P/N:      Thương hiệu: Dell
Nổi bật Giá

Còn hàng

Base Dell PowerEdge T630 - Chassis 8x3.5inch Hard Drive Hotplug E5-2609 v4 Form factor Tower (5U rackable) Processor std/max Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 2133MHz (1/2) Memory std/max 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width, Customer Install (1/12), (Max 384GB) Internal Storage NO HARD DRIVE (Max48TB) Bays HDD 8 x 3.5” hot-plug hard drive Raid Controller PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache Ethernet On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad Port for Racks and Blades )
61.340.000 đ
Bảo hành: 3 Năm