Mạng - thiết bị mạng
Thương hiệu
Juniper (13)

Firewall

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-550M-SH-DC

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-550M-SH-DC      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

SSG 550M System with 1GB DRAM Memory, 0 PIM Cards, 1 DC Power Supply
280.650.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-550M-SH

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-550M-SH      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

SSG 550M System with 1GB DRAM Memory, 0 PIM Cards, 1 AC Power Supply
212.100.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-520M-SH-DC

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-520M-SH-DC      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

SSG 520/SSG 520M, 4 10/100/1000 interfaces, 6 (2 ePIM/uPIM/PIM + 4 uPIM/PIM), 2 USB ports, Console, Aux port, 1GB DRAM, 1 DC Power Supply
173.333.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-520M-SH

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-520M-SH      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

SSG 520/SSG 520M, 4 10/100/1000 interfaces, 6 (2 ePIM/uPIM/PIM + 4 uPIM/PIM), 2 USB ports, Console, Aux port, 1GB DRAM, 1 AC Power Supply
145.830.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-350M-SH

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-350M-SH      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

SSG 350 System, High Memory (1GB), 5 PIM Slots, AC Power Supply, ScreenOS, 19" Rack Mount
89.655.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-320M-SH

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-320M-SH      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

SSG 320M System, ScreenOS, High Memory (1 GB), 3 PIM Slots, HW Security, AC Power Supply, 19" Rack Mount
82.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-350M-SB

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-350M-SB      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

SSG 350 System, Base Memory (512MB), 5 PIM Slots, AC Power Supply, ScreenOS, 19" Rack Mount
80.667.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-320M-SB

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-320M-SB      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

SSG 320M System, ScreenOS, Base Memory (256 MB), 3 PIM Slots, HW Security, AC Power Supply, 19" Rack Mount
70.420.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-140-SH

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-140-SH      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

SSG 140 System with 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power
49.299.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-20-SB

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-20-SB      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Hết hàng

Secure Services Gateway 20 System with 2 ports Mini-PIM slots, 128 MB memory
19.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper SRX110H2-VA

Model: -      Mã P/N: SRX110H2-VA      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

services gateway 110 with 8xFE ports with 2GB DRAM / 2GB CF and 1-port VDSL2/ADSL2+ over POTS. External power supply and cord included.
11.900.000 đ
Bảo hành: 12 Tháng

Thiết bị mạng Juniper SRX100H2

Model: SRX100H2      Mã P/N: SRX100H2      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

Services gateway 100 with 8xFE ports with 2GB DRAM and 2GB Flash. External power supply and cord included.
9.950.000 đ
Bảo hành: 12 Tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks SSG-20-SH

Model: Firewall      Mã P/N: SSG-20-SH      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Ngừng sản xuất

SSG 20 System with 2 ports Mini-PIM slots, 256 MB memory
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng