Mạng - thiết bị mạng
Thương hiệu
CISCO (32)

Firewall

Firewall CISCO ASA5540-BUN-K9

Model: ASA5540      Mã P/N: ASA5540-BUN-K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 64 MB
247.170.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5520-CSC20-K9

Model: ASA5520      Mã P/N: ASA5520-CSC20-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 2 GB Flash Memory: 256 MB
298.851.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO ASA5520-BUN-K9

Model: ASA5520      Mã P/N: ASA5520-BUN-K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 2 GB Flash Memory: 256 MB
108.486.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-AIP10-K8

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-AIP10-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Firewall Users Unlimited Maximum firewall throughput (Mbps) 300 Maximum connections 50,000 Maximum connections/second 6,000 Packets per second (64 byte) 190,000
128.978.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO ASA5510-CSC20-K9

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-CSC20-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
224.251.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-CSC10-K9

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-CSC10-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
129.877.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO ASA5510-SEC-BUN-K9

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-SEC-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
53.786.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-BUN-K9

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-BUN-K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
47.187.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-SSL250-K9

Model: -      Mã P/N: ASA5510-SSL250-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
388.731.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-SSL100-K9

Model: -      Mã P/N: ASA5510-SSL100-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
194.815.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-SSL50-K9

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-SSL50-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
130.101.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-DC-K8

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-DC-K8      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 M
88.082.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO ASA5510-K8

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-K8      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
55.726.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO ASA5505-SEC-BUN-K9

Model: ASA5505      Mã P/N: ASA5505-SEC-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Licence Qty: Unlimited-User Security Plus License Form Factor: External RAM: 512 MB
31.683.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO ASA5505-SSL25-K9

Model: ASA5505      Mã P/N: ASA5505-SSL25-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Licence Qty: 50 users Form Factor: External RAM: 256 MB
73.926.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5505-SSL10-K9

Model: ASA5505      Mã P/N: ASA5505-SSL10-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Licence Qty: 50 users Form Factor: External RAM: 256 MB
38.648.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5505-50-BUN-K9

Model: ASA5505      Mã P/N: ASA5505-50-BUN-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Licence Qty: 50 users Form Factor: External RAM: 512 MB
13.033.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5505-UL-BUN-K9

Model: ASA5505      Mã P/N: ASA5505-UL-BUN-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Licence Qty: Unlimited users Form Factor: External RAM: 512 MB
15.729.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO PIX-535-UR-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-535-UR-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 3U Processor: Intel Pentium III 1 GHz RAM: 1 GB (installed) / 1 GB (max)
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO PIX-535-R-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-535-R-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 3U Processor: 1 x Intel Pentium III 1 GHz RAM: 512 MB (installed) / 1 GB (max)
539.168.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO PIX-525-UR-GE-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-525-UR-GE-B      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: External - 2U Processor: 1 x Intel Pentium III 600 MHz RAM: 256 MB (installed) / 256 MB (max)
224.700.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO PIX-525-UR-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-525-UR-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: External - 2U Processor: 1 x Intel Pentium III 600 MHz RAM: 256 MB (installed) / 256 MB (max)
66.287.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO PIX-525-R-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-525-R-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 2U Processor: 1 x Intel Pentium III 600 MHz RAM: 128 MB (installed) / 256 MB (max)
66.062.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Firewall CISCO PIX-515E-UR-FE-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-515E-UR-FE-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U Processor: 1 x Intel Celeron 433 MHz RAM: 128 MB (installed) / 128 MB (max)
134.371.000 đ
Bảo hành: 12 tháng