Mạng - thiết bị mạng
Thương hiệu
CISCO (33)

Firewall

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-535-R-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-535-R-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 3U Processor: 1 x Intel Pentium III 1 GHz RAM: 512 MB (installed) / 1 GB (max)
539.168.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-SSL250-K9

Model: -      Mã P/N: ASA5510-SSL250-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
388.731.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5520-CSC20-K9

Model: ASA5520      Mã P/N: ASA5520-CSC20-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 2 GB Flash Memory: 256 MB
298.851.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5540-BUN-K9

Model: ASA5540      Mã P/N: ASA5540-BUN-K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 64 MB
247.170.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-525-UR-GE-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-525-UR-GE-B      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: External - 2U Processor: 1 x Intel Pentium III 600 MHz RAM: 256 MB (installed) / 256 MB (max)
224.700.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-CSC20-K9

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-CSC20-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
224.251.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-SSL100-K9

Model: -      Mã P/N: ASA5510-SSL100-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
194.815.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-515E-UR-FE-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-515E-UR-FE-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U Processor: 1 x Intel Celeron 433 MHz RAM: 128 MB (installed) / 128 MB (max)
134.371.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-SSL50-K9

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-SSL50-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
130.101.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-CSC10-K9

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-CSC10-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
129.877.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-AIP10-K8

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-AIP10-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Firewall Users Unlimited Maximum firewall throughput (Mbps) 300 Maximum connections 50,000 Maximum connections/second 6,000 Packets per second (64 byte) 190,000
128.978.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5520-BUN-K9

Model: ASA5520      Mã P/N: ASA5520-BUN-K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 2 GB Flash Memory: 256 MB
108.486.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5510-DC-K8

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-DC-K8      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 M
88.082.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-525-UR-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-525-UR-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: External - 2U Processor: 1 x Intel Pentium III 600 MHz RAM: 256 MB (installed) / 256 MB (max)
66.287.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-525-R-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-525-R-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 2U Processor: 1 x Intel Pentium III 600 MHz RAM: 128 MB (installed) / 256 MB (max)
66.062.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-515E-FO-FE-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-515E-FO-FE-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U Processor: 1 x Intel Celeron 433 MHz RAM: 64 MB (installed) / 64 MB (max)
62.467.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-515E-FO-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-515E-FO-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U Processor: 1 x Intel Celeron 433 MHz RAM: 64 MB
56.175.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-K8

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-K8      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
55.726.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-515E-UR-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-515E-UR-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: External - 1U Processor: 1 x Intel Celeron 433 MHz RAM: 128 MB (installed) / 128 MB (max)
44.491.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-515E-R-DMZ-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-515E-R-DMZ-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: External - 1U Processor: 1 x Intel Celeron 433 MHz RAM: 64 MB (installed) / 128 MB (max)
35.503.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-515E-R-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-515E-R-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: External - 1U Processor: 1 x Intel Celeron 433 MHz RAM: 64 MB (installed) / 128 MB (max)
33.256.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-SEC-BUN-K9

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-SEC-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
18.090.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-506E-BUN-K9

Model: 500      Mã P/N: PIX-506E-BUN-K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: External Processor: 1 x Intel Celeron 300 MHz RAM: 32 MB
17.527.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-501-50-BUN-K9

Model: 500      Mã P/N: PIX-501-50-BUN-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: External Processor: 1 x AMD ElanSC520 133 MHz RAM: 16 MB
15.954.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-BUN-K9

Model: ASA5510      Mã P/N: ASA5510-BUN-K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 1 GB Flash Memory: 256 MB
13.275.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO PIX-501-BUN-K9

Model: 500      Mã P/N: PIX-501-BUN-K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Licence Qty: 10 users Form Factor: External Processor: 1 x AMD ElanSC520 133 MHz
11.909.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Cisco ASA5506-K9

Model: ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES      Mã P/N:      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Thiết bị Firewall ASA5506-K9 Cisco ASA 5500-X Series Next-Generation Firewalls - 8 * 1 Gigabit Ethernet interface,1 management port - Firepower service, Firesight management Center, ASDM 7.3X - Up to 750 Mbps stateful inspection, 100 Mbps 3DES/AES VPN throughput - Cloud- and Software-based Firewall services, 2 SSL VPN peers - unlimited users supports, 50 IPsec VPN peer, Active/Standby support - up to 30 vlans support, 5,000 new connections per second - 4GB memory, 8 Flash memory, 64Gb Solid-state drive
11.540.000 đ
Bảo hành: 3 năm

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5505-SEC-BUN-K9

Model: ASA5505      Mã P/N: ASA5505-SEC-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Ngừng sản xuất

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Licence Qty: Unlimited-User Security Plus License Form Factor: External RAM: 512 MB
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5505-SSL25-K9

Model: ASA5505      Mã P/N: ASA5505-SSL25-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Ngừng sản xuất

- Manufacturer: Cisco - Device Type: Security appliance - Licence Qty: 50 users - Form Factor: External - RAM: 256 MB
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5505-50-BUN-K9

Model: ASA5505      Mã P/N: ASA5505-50-BUN-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Ngừng sản xuất

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Licence Qty: 50 users Form Factor: External RAM: 512 MB
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5505-UL-BUN-K9

Model: ASA5505      Mã P/N: ASA5505-UL-BUN-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Ngừng sản xuất

- Manufacturer: Cisco - Device Type: Security appliance - Licence Qty: Unlimited users - Form Factor: External - RAM: 512 MB
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO PIX-535-UR-BUN

Model: 500      Mã P/N: PIX-535-UR-BUN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 3U Processor: Intel Pentium III 1 GHz RAM: 1 GB (installed) / 1 GB (max)
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Firewall CISCO CISCO CISCO CISCO ASA5505-SSL10-K9

Model: ASA5505      Mã P/N: ASA5505-SSL10-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Ngừng sản xuất

Manufacturer: Cisco Device Type: Security appliance Licence Qty: 50 users Form Factor: External RAM: 256 MB
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng