Thương hiệu
Lenovo/IBM (118)
HP (57)
Dell (17)
Dung lượng ổ cứng
120GB (3)
450GB (4)
1.2TB (9)
4TB (9)
6GB (1)
2TB (12)
3TB (5)
73gb (1)
100GB (2)
256GB (1)
400GB (5)
80GB (3)
512GB (1)
240GB (4)
480GB (3)
200GB (2)
250GB (3)
1TB (24)
146GB (14)
300GB (27)
500GB (22)
600GB (26)
900GB (10)
Phân loại
SCSI (1)
SATA (67)
SAS (98)
Tốc độ ổ cứng
7.2K rpm (73)
15K rpm (40)
10K rpm (44)
Kích thước
3.5 inch (77)
2.5 inch (102)

HDD Server

Ổ cứng máy chủ HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD 652589-B21

Model: HP 900GB      Mã P/N: 652589-B21      Thương hiệu: HP
Nổi bật Giá

Còn hàng

Loại sản phẩm: Ổ đĩa cứng Lái Interface: SAS Khả năng lưu trữ: 900 GB Tốc độ quay: 10000 rpm Tối đa External Data Transfer Rate: 768 MBps (6 Gbps)
5.320.000 đ
Bảo hành: 12 Tháng

Ổ cứng máy chủ HP 900GB 10K 6G SAS SFF ENT 619291-B21 

Model: HP 900GB      Mã P/N: 619291-B21       Thương hiệu: HP
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Hard Drive Drive Interface: SAS Storage Capacity: 900 GB Rotational Speed: 10000 rpm Maximum External Data Transfer Rate: 600 MBps (4.7 Gbps)
5.320.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng máy chủ HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD 652749-B21

Model: HP 1TB      Mã P/N: 652749-B21      Thương hiệu: HP
Nổi bật Giá

Còn hàng

Loại sản phẩm: Ổ đĩa cứng Lái Interface: SAS Khả năng lưu trữ: 1 TB Tốc độ quay: 7200 rpm Tối đa External Data Transfer Rate: 768 MBps (6 Gbps)
6.450.000 đ
Bảo hành: 12 Tháng

Ổ cứng IBM 1.2TB 2.5" 10K SAS G3HS for x3250 M6, X3650,x3500 M5 - 00NA261

Model: IBM 1.2TB 2.5in      Mã P/N: 00NA261      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 1.2TB Phân loại ổ cứng : SAS G3HS Tốc độ vòng quay : 10K rpm Tốc độ truyền dữ liệu : 12Gbps Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
7.120.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5in G3HS for x3250 M6, X3650,x3500 M5 - 00NA491

Model: IBM 1TB 2.5in      Mã P/N: 00NA491      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 1TB Phân loại ổ cứng : SAS G3HS Tốc độ vòng quay : 7.2K rpm Tốc độ truyền dữ liệu : 12Gbps Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3250 M6, X3650,x3500 M5
6.050.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD G3HS for x3250 M6, X3650,x3500 M5 - 00NA251

Model: IBM 900GB      Mã P/N: 00NA251      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 900GB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 10K rpm Tốc độ truyền dữ liệu : 12Gbps Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3250 M6, x3650,x3500 M5
5.520.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5in G3HS for x3250 M6, X3650,x3500 M5 - 00WG665

Model: IBM 600GB      Mã P/N: 00WG665      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 600GB Phân loại ổ cứng : SAS G3HS Tốc độ vòng quay : 15K rpm Tốc độ truyền dữ liệu : 12Gbps Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3250 M6, x3650,x3500 M5
7.860.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS 512e for x3250M6 ,x3500M5,x3550 M5,x3650M5 - 00NA241

Model: IBM 600GB      Mã P/N: 00NA241      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 600GB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 10K rpm Tốc độ truyền dữ liệu : 12Gbps Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
5.224.000 đ
Bảo hành:

Ổ cứng IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS SED G3HS for X3650,x3500 M5 - 00WG710

Model: IBM 600GB      Mã P/N: 00WG710      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 600GB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 10K rpm Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
5.230.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS for x3250 M6, x3500M5,x3550 M5,x3650M5 - 00WG685

Model: IBM 300GB 2.5in      Mã P/N: 00WG685      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 300GB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 10K rpm Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3250 M6, x3500M5,x3550 M5,x3650M5
3.162.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS for X3650,x3500 M5 - 00AJ146

Model: IBM 1.2TB 2.5in      Mã P/N: 00AJ146      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 1.2TB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 10K rpm Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
6.960.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5in G3HS for X3650,x3500 M5 - 00AJ086

Model: IBM 1TB 2.5in      Mã P/N: 00AJ086      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 1TB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 7.2K rpm Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
6.050.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS for X3650,x3500 M5 - 00AJ071

Model: IBM 900GB      Mã P/N: 00AJ071      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 900GB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 10K rpm Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
5.620.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5in G3HS for X3650,x3500 M5 - 00AJ126

Model: IBM 600GB      Mã P/N: 00AJ126      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 600GB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 15K rpm Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
7.820.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS for X3650,x3500 M5 - 00AJ091

Model: IBM 600GB      Mã P/N: 00AJ091      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 600GB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 10K rpm Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
5.550.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5in G3HS for x3650,x3500 M5 - 00AJ081

Model: IBM 300GB 2.5in      Mã P/N: 00AJ081      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 300GB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 15K rpm Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
5.550.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5in G3HS for x3650,x3500 M5 - 00AJ096

Model: IBM 300GB 2.5in      Mã P/N: 00AJ096      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 300GB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 10K rpm Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
3.650.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5in G3HS for x3650,x3500 M5 - 00AJ121

Model: IBM 500GB 2.5in      Mã P/N: 00AJ121      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 500GB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 7.2K rpm Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
4.650.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 1TB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD, for X3500-X650 M4 - 81Y9690

Model: IBM 1TB 2.5in SFF      Mã P/N: 81Y9690      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng ổ cứng : 1TB Phân loại ổ cứng : SAS Tốc độ vòng quay : 7.2K rpm Tốc độ truyền dữ liệu : 6Gbps Kích thước : 2.5 inch Dùng cho máy chủ IBM x3650,x3500 M5
5.650.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 146 GB 2.5in SFF-HS 15K 6Gbps SAS HDD, for X3500-X650 M4 - 90Y8926

Model: IBM 146 GB 2.5in SFF      Mã P/N: 90Y8926      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng 146 GB Tốc độ quay 15000rpm Tốc độ truyền dữ liệu 6Gbps Chuẩn giao tiếp SAS Kích thước 2.5Inch
3.569.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 500GB 2.5in SFF -HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD, for X3500-X650 M4 - 90Y8953

Model: IBM 500GB 2.5in SFF      Mã P/N: 90Y8953      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SAS - Kích thước: 2.5Inch
3.976.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 500GB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD, for X3500-X650 M4 - 81Y9726

Model: IBM 500GB 2.5in SFF      Mã P/N: 81Y9726      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 6Gbps - Chuẩn giao tiếp: SATA - Kích thước: 2.5Inch
3.976.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA HDD For X3100M5, X3250M5

Model: IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps      Mã P/N: 81Y9806      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Còn hàng

Dung lượng 1Tb Tốc độ quay 7200rpm Tốc độ truyền dữ liệu 6Gbps Chuẩn giao tiếp SATA Kích thước 3.5Inch
3.450.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ cứng server HP 500GB 3G SATA 7.2K 3.5in HDD (458941-B21)

Model: HP 500GB      Mã P/N: 458941-B21      Thương hiệu: HP
Nổi bật Giá

Còn hàng

Storage Capacity: 500 GB Product Type: Hard Drive Drive Interface: SATA Rotational Speed: 7200 rpm Maximum External Data Transfer Rate: 300 MBps (2.3 Gbps)
2.718.000 đ
Bảo hành: 12 tháng