Phần mềm bản quyền
Thương hiệu
Microsoft (39)

Hệ điều hành

Win Svr Datacntr 2012 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2 CPU

Model: P71-06769      Mã P/N: P71-06769      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

• IT Operations • Cloud Computing • Automation and more • Enhancements Virtualization
84.600.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Project Pro 2019 32/64 English EM DVD [H30-05741]

Model: H30-05741      Mã P/N: H30-05741      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Project Pro 2019 32/64 English EM DVD [H30-05741] - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
21.500.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Project Professional 2016 32/64-bit H30-05433

Model: H30-05433      Mã P/N: H30-05433      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Project Professional 2016 32/64-bit H30-05433 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
21.100.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm Microsoft Windows Server Standard 2019OLP 16Lic 9EM-00652

Model: 9EM-00652      Mã P/N: 9EM-00652      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm Microsoft Windows Server Standard 2019OLP 16Lic 9EM-00652 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
20.500.000 đ
Bảo hành:

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Model: P73-07113      Mã P/N: P73-07113      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Tùy chọn máy chủ Nano Server - Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization) - Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM) - Host Guardian Service - Bộ chứa Windows - Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V - PowerShell Direct - Cập nhật lưu trữ - Chính sách lưu trữ QoS - Storage Spaces Direct (S2D)
17.600.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm WINSVRDCCORE 2019 SNGL OLP 2LIC NL CORELIC QLFD 9EA-01045

Model: 9EA-01045      Mã P/N: 9EA-01045      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm WINSVRDCCORE 2019 SNGL OLP 2LIC NL CORELIC QLFD 9EA-01045 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
16.100.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm bộ Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM_P73-06165

Model: P73-06165      Mã P/N: P73-06165      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Win Server Std 2012 64bit English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 06165) - Quản lý máy chủ và tự động hóa - Web và ứng dụng nền tảng - Truy cập thông tin và bảo vệ
13.863.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Windows Server Std 2016 OEM

Model: phần mềm      Mã P/N:      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

13.636.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Project Standard 2019 DVD (076-05772)

Model: 076-05772      Mã P/N: 076-05772      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Project Standard 2019 DVD (076-05772) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
12.900.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Project 2016 32-bit/x64 English DVD (076-05530)

Model: 076-05530      Mã P/N: 076-05530      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Project 2016 32-bit/x64 English DVD (076-05530) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
12.900.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Visio Professional 2019 DVD (D87-07410)

Model: D87-07410      Mã P/N: D87-07410      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Visio Professional 2019 DVD (D87-07410) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
12.500.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Visio Professional 2016 32/64-bit D87-07101

Model: D87-07101      Mã P/N: D87-07101      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Visio Professional 2016 32/64-bit D87-07101 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
11.990.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm WINSVRESSNTLS 2019 SNGL OLP NL G3S-01259

Model: G3S-01259      Mã P/N: G3S-01259      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm WINSVRESSNTLS 2019 SNGL OLP NL G3S-01259 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
10.500.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm WINENT SNGL UpgrdSAPk OLP NL (KV3-00262)

Model: KV3-00262      Mã P/N: KV3-00262      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm WINENT SNGL UpgrdSAPk OLP NL (KV3-00262) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
7.950.000 đ
Bảo hành:

Microsoft Visio Standard 2019 DVD (D86-05810)

Model: D86-05810      Mã P/N: D86-05810      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Visio Standard 2019 DVD (D86-05810) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
6.800.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Visio Standard 2016 32/64-bit D86-05536

Model: D86-05536      Mã P/N: D86-05536      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Visio Standard 2016 32/64-bit D86-05536 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
6.500.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05206

Model: R18-05206      Mã P/N: R18-05206      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tính năng: WinSvrCAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL (R18-05206). Dùng cho doanh nghiệp
6.000.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05244

Model: R18-05244      Mã P/N: R18-05244      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Thông tin sản phẩm: Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL Dùng cho hệ điều hành: Windows Server CAL 2016 English
6.000.000 đ
Bảo hành:

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL

Model: R18-03755      Mã P/N: R18-03755      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

• IT Operations • Cloud Computing • Networking Storage • Automation and More Microsoft Windows Server 2012 Licence 5 user CALs OEM English
4.580.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Win 10 Pro 32/64 bit Eng Intl USB RS (FQC-10070)

Model: FQC-10070      Mã P/N: FQC-10070      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Win 10 Pro 32/64 bit Eng Intl USB RS (FQC-10070) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
4.520.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478)

Model: FQC-09478      Mã P/N: FQC-09478      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Win 10 Pro OLP NL Legalization GetGenuine (FQC-09478) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
3.880.000 đ
Bảo hành:

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL

Model: R18-03683      Mã P/N: R18-03683      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer Part# R18-03683 UPC Code: 885370441581 Provantage Code: MIC90F8 Condition: Factory New Product Type: Software Licensing License Type: License Platform Supported: PC License Pricing: OEM Operating System Supported: Windows
3.760.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm WINHOME 10 SNGL OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine (KW9-00311)

Model: KW9-00311      Mã P/N: KW9-00311      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm WINHOME 10 SNGL OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine (KW9-00311) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
3.100.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

Model: 9EM-00653      Mã P/N: 9EM-00653      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
2.980.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL (6VC-03748)

Model: 6VC-03748      Mã P/N: 6VC-03748      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL (6VC-03748) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
2.960.000 đ
Bảo hành:

Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

Model: FQC-08929      Mã P/N: FQC-08929      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Cài đặt dễ dàng, giao diện đơn giản - Tương thích với nhiều hệ điều hành - Thường xuyên được cập nhật thông qua internet
2.836.000 đ
Bảo hành:

Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

Model: FQC-08969      Mã P/N: FQC-08969      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Yêu cầu hệ thống CPU: 1Ghz hoặc cao hơn RAM: 2GB RAM cho cả hai phiên bản 32 bit và 64 bit Ổ cứng: Trống 20 GB Xử lý video: Độ phân giải màn hình tối thiểu 800x600, xử lý đồ họa Directx 9 Kết nối: Internet
2.836.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Windows 10 Pro 64-bit OEM

Model: -      Mã P/N:      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

2.818.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Windows Home 10 32/64bit Eng Intl USB KW9-00478

Model: KW9-00478      Mã P/N: KW9-00478      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Windows Home 10 32/64bit Eng Intl USB KW9-00478 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
2.750.000 đ
Bảo hành:

Windows 8.1 Pro 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-06949

Model: FQC-06949      Mã P/N: FQC-06949      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Phần mềm bản quyền Windows Pro 8.1 64 Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-06949 - Sản phẩm Chính hãng Hãng sản xuất: Microsoft
2.690.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Windows 10 Home 32/64-bit FULL PACK

Model: -      Mã P/N:      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

2.409.000 đ
Bảo hành:

Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

Model: KW9-00139      Mã P/N: KW9-00139      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Yêu cầu hệ thống CPU: 1Ghz hoặc cao hơn RAM: 2GB RAM cho cả hai phiên bản 32 bit và 64 bit Ổ cứng: Trống 20 GB Xử lý video: Độ phân giải màn hình tối thiểu 800x600, xử lý đồ họa Directx 9 Kết nối: Internet
2.136.000 đ
Bảo hành:

Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

Model: KW9-00185      Mã P/N: KW9-00185      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Cấu hình tối thiểu để cài đặt: CPU: 1GHz hoặc cao hơn RAM: 1 GB (32-bit) Ổ cứng còn trống ít nhất 16 GB Xử lý đồ họa: Microsoft DirectX 9 trở lên
1.955.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05768)

Model: R18-05768      Mã P/N: R18-05768      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05768) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
970.000 đ
Bảo hành:

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL

Model: R18-03737      Mã P/N: R18-03737      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Family: Product Version: License Type: User Type: Number of Licenses: Operating System: Windows Server 2012 Open License Business 1 Windows Server
940.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL (R18-05767)

Model: R18-05767      Mã P/N: R18-05767      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL (R18-05767) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
790.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm WINSVRCAL SNGL SA OLP NL USRCAL R18-00145

Model: R18-00145      Mã P/N: R18-00145      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm WINSVRCAL SNGL SA OLP NL USRCAL R18-00145 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
720.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Windows Server R18-05225

Model: R18-05225      Mã P/N: R18-05225      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Thông tin sản phẩm: Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL Dùng cho hệ điều hành: Windows Server CAL 2016 English
Liên hệ
Bảo hành:

Phần mềm WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL (R18-05767)

Model: 9EA-01044      Mã P/N: 9EA-01044      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL (R18-05767) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
Liên hệ
Bảo hành: