Phần mềm bản quyền
Thương hiệu
Microsoft (36)

Hệ điều hành

WinSvrDataCtr 2012 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd P71-07236

Model: WinSvrDataCtr      Mã P/N: P71-07236      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

88.870.000 đ
Bảo hành:

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL R18-04281

Model: WinSvrCAL      Mã P/N: R18-04281      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

690.000 đ
Bảo hành:

WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc P73-05762

Model: WinSvrStd      Mã P/N: P73-05762      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

16.300.000 đ
Bảo hành:

WinPro 8 SNGL Upgrd OLP NL FQC-06457

Model: WinPro 8      Mã P/N: FQC-06457      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

3.830.000 đ
Bảo hành:

WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine FQC-06488

Model: WinPro 8      Mã P/N: FQC-06488      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

3.840.000 đ
Bảo hành:

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL R18-03755

Model: Windows Server      Mã P/N: R18-03755      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

3.420.000 đ
Bảo hành:

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL R18-03683

Model: Windows Server      Mã P/N: R18-03683      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

2.960.000 đ
Bảo hành:

Win Svr Datacntr 2012 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2 CPU P71-06769

Model: Win Svr      Mã P/N: P71-06769      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

83.430.000 đ
Bảo hành:

Win Svr Std 2012 x64 ENG 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM

Model: Win Svr      Mã P/N: P73-05328      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

17.010.000 đ
Bảo hành:

Windows Server CAL 2008 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL R18-02907

Model: Windows Server      Mã P/N: R18-02907      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

2.960.000 đ
Bảo hành:

Windows Server CAL 2008 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL R18-02926

Model: Windows Server      Mã P/N: R18-02926      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

610.000 đ
Bảo hành:

Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt P73-05128

Model: Windows Svr Std 2008      Mã P/N: P73-05128      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

16.610.000 đ
Bảo hành:

Win Ult 7 SP1 64-bit English 3pk DSP 3 OEI 611 DVD GLC-01909

Model: Win Ult 7      Mã P/N: GLC-01909      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Win Ult 7 SP1 64-bit English 3pk DSP 3 OEI 611 DVD GLC-01909
4.710.000 đ
Bảo hành:

Win Ult 7 SP1 32-bit English DSP 3 OEI 611 DVD GLC-01878

Model: Win Ult 7      Mã P/N: GLC-01878      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Win Ult 7 SP1 32-bit English DSP 3 OEI 611 DVD GLC-01878
4.620.000 đ
Bảo hành:

Win Pro 7 SP1 64-bit English 1pk DSP 3 OEI DVD FQC-04725

Model: Win Pro 7      Mã P/N: FQC-04725      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Win Pro 7 SP1 64-bit English 1pk DSP 3 OEI DVD FQC-04725
3.360.000 đ
Bảo hành:

Win Pro 7 SP1 32-bit English 1pk DSP 3 OEI 611 DVD FQC-04696

Model: Win Pro 7      Mã P/N: FQC-04696      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Platform: Windows 7 Media: CD-ROM Item Quantity: 1
3.360.000 đ
Bảo hành:

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-Bit DVD - OEM FQC-06949

Model: Windows 8.1      Mã P/N: FQC-06949      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Hãng sản xuất • Microsoft Hệ điều hành hỗ trợ • Windows Pro 8.1 64 bit
3.040.180 đ
Bảo hành:

Microsoft Windows 8.1 Professional 32bit OEM PN FQC-06987

Model: Windows 8.1      Mã P/N: FQC-06987      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer Microsoft Software OEM Operating System Windows 8.1 Professional Operating System Windows for Desktop
3.018.920 đ
Bảo hành:

Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-05955

Model: Win Pro 8      Mã P/N: FQC-05955      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
3.330.000 đ
Bảo hành:

WIN PRO 8 32bit English lntl 1PK DSP OEI DVD FQC-05919

Model: WIN PRO 8      Mã P/N: FQC-05919      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Win Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD  
3.290.000 đ
Bảo hành:

Windows 8 64bit English lntl 1PK DSP OEI DVD WN7-00403

Model: Windows 8      Mã P/N: WN7-00403      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Win 8 64 Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
2.770.000 đ
Bảo hành:

Windows 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD-WN7-00367

Model: Windows 8      Mã P/N: WN7-00367      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Win 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
2.680.000 đ
Bảo hành:

Windows SL 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI EM DVD 4HR-00201

Model: Windows SL 8.1      Mã P/N: 4HR-00201      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Win SL 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI EM DVD
1.807.100 đ
Bảo hành:

Win SL 8.1 32Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - 4HR-00220

Model: Win SL 8.1      Mã P/N: 4HR-00220      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Win SL 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI EM DVD
1.785.840 đ
Bảo hành: