Trang chủ » Tin tức

Hướng dẫn kiểm tra thông số server qua lệnh top

Hướng dẫn các bạn check thông số máy chủ ( VPS, server) linux qua lệnh "top"- lệnh rất phổ biến và thông dụng.
Để thực hiện kiểm tra các bạn thực hiện login SSH sau đó gõ lệnh "top" trên màn hình như sau:- Dòng 1- Top trên ảnh trên chúng ta có thể thấy thời gian, thời gian up server, mức tải trung bình

- Dòng 2- Tasks: Hiển thị số tác vụ đang sử dụng trên hệ thống

- Dòng 3 và 4- CPU: : Mô tả hệ thống trên đang có 2 CPU. Nếu có trên 2 thì các dòng tiếp theo sẽ thông báo cho các bạn được biết rằng có nhều hơn 2 CPU.

- Dòng 5 - mem: Số lượng RAM hệ thống tính theo kb và các bạn cần đổi ra 1GB= 1024MB và 1MB= 1024KB.

- Dòng 6: Swap: Số lượng RAM được hỗ trợ của ổ cứng, khi hết RAM thì một phần swap sẽ hỗ trợ cho RAM.

Tuy nhiên lưu ý rằng swap không thể thay thể cho RAM.

Như vậy với các thông số cơ bản trên lệnh top ta có thể hiểu cơ bản các thông số của hệ thống thêm ngoài cách xem qua directadmin

Ngoài ra lệnh top được sử dụng để theo dõi các tiến trình đang sử dụng rất hiệu quả.

Chúc các bạn thành công

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phát triển thị trường Tân Phát
Add: Số 430 Xã Đàn,Đống Đa, Hà Nội
 Số 81 Đường Cách mạng T8, Quận 1, TPHCM
Tel:   091.666.0042

Các tin liên quan