Trang chủ » Tin tức

Hướng dẫn thiết lập điều khiển từ xa cho CentOS hay máy chủ chuyên dụng Fedora Linu

Một số thông tin trong bài viết này là vật liệu tiên tiến, chúng tôi làm cho có sẵn theo đúng trách nhiệm

Một số thông tin trong bài viết này là vật liệu tiên tiến, chúng tôi làm cho có sẵn theo đúng trách nhiệm. Xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm đúng theo các thủ tục dưới đây. Hỗ trợ khách hàng không có thể hỗ trợ các chủ đề này.

Bạn có thể thiết lập truy cập máy tính để bàn nhanh chóng và an toàn cho môi trường máy chủ chuyên dụng Linux của bạn sử dụng Virtual Network Computing (VNC) và một kết nối an toàn giữa máy chủ và máy tính để bàn.

Hãy chắc chắn để hoàn thành tất cả các bước dưới đây để đảm bảo một kết nối bảo mật. VNC là không được mã hóa và không an toàn trên một mạng mở, vì vậy tất cả các bước dưới đây được yêu cầu phải thiết lập và bảo mật kết nối.

Chú ý: Những hướng dẫn này là dành cho Linux máy chủ chuyên dụng đang chạy CentOS hoặc Fedora chỉ.

Bước 1 - Cài đặt GNOME và VNC

Bước này có 3 bước cài đặt: đầu tiên, các nhóm môi trường máy tính để bàn GNOME, thứ hai, gói VNC Server. Cả hai đều được cài đặt bằng yum, trong đó có sẵn trên máy chủ Linux chuyên dụng của bạn.

 Đăng nhập vào máy chủ chuyên dụng Linux như người sử dụng gốc thông qua SSH (Secure Shell Protocol).

 Gõ như sau, và sau đó nhấn Enter. Quá trình này mất một vài phút để hoàn thành:

“yum-y groupinstall "GNOME Desktop Environment"

 Gõ như sau, và sau đó nhấn Enter:

“yum-y install vnc-server

Bước 2 - Cấu hình VNC cho truy cập từ xa vào máy tính để bàn

Dưới đây là các bước cấu hình cần thiết để truy cập vào máy tính của bạn thông qua VNC.

 

Để cấu hình một người dùng VNC

Đăng nhập vào máy chủ chuyên dụng Linux của bạn (thông qua SSH) như người dùng mà bạn muốn sử dụng để truy cập VNC. Gõ như sau, và sau đó nhấn Enter: “cd ~ /” Gõ như sau, và sau đó nhấn Enter. Bạn sẽ được nhắc nhập và xác nhận mật khẩu VNC cho người dùng này: “vncpasswd”

Bước 3 - Cấu hình một kết nối an toàn cho máy tính để bàn Linux

Truy cập an toàn máy tính để bàn của bạn, bạn cần phải sử dụng một đường hầm SSH với máy chủ của bạn. Phương pháp đơn giản nhất là sử dụng PuTTY và lưu lại cấu hình để sử dụng mỗi khi bạn truy cập vào máy chủ.

 

Để cấu hình một kết nối an toàn để truy cập máy tính để bàn Linux

Chú ý: Những hướng dẫn này giả định rằng bạn có một phiên PuTTY lưu trữ để kết nối với máy chủ Linux chuyên dụng của bạn. Nếu bạn không, tham khảo tài liệu giúp đỡ PuTTY để tạo ra một phiên.

Mở PuTTY, chọn phiên lưu, và sau đó nhấp vào Tải. Trong phần Danh mục, từ kết nối vào SSH, và sau đó nhấp vào địa đạo.

 

Gõ và nhập sau, và sau đó nhấn Add: Cổng nguồn - Loại 580, cộng với các cổng mà bạn chỉ định trong file cấu hình VNC. Bởi vì chúng tôi sử dụng cổng 1 trong ví dụ này, ở đây chúng tôi sẽ nhập 5801. Điểm đến - Loại 580, cộng với các cổng mà bạn chỉ định trong file cấu hình VNC. Bởi vì chúng tôi sử dụng cổng 1 trong ví dụ này, ở đây chúng tôi sẽ nhập 5801. Gõ và nhập sau, và sau đó nhấn Add: Cổng nguồn - Loại 590, cộng với các cổng mà bạn chỉ định trong file cấu hình VNC. Bởi vì chúng tôi sử dụng cổng 1 trong ví dụ này, ở đây chúng tôi sẽ nhập 5901. Điểm đến - Loại 590, cộng với các cổng mà bạn chỉ định trong file cấu hình VNC. Kể từ khi chúng tôi sử dụng cổng 1 trong ví dụ này, ở đây chúng tôi sẽ nhập 5901.

 

Trong phần Danh mục, điều hướng đến phiên, và sau đó nhấn Save.

Bước 4 - Truy cập máy tính để bàn Linux

Mỗi lần bạn truy cập vào máy tính để bàn từ xa Linux, bạn mở đường hầm SSH bạn đã cấu hình ở bước 3, và sau đó mở một trình duyệt Internet mà có Java applet kích hoạt để đăng nhập vào VNC.

 

Để truy cập máy tính để bàn Linux

Chú ý: Những hướng dẫn này giả định rằng bạn có một phiên PuTTY lưu trữ để kết nối với máy chủ Linux chuyên dụng của bạn. Nếu bạn không, tham khảo tài liệu giúp đỡ PuTTY để tạo ra một phiên.

Mở PuTTY, chọn phiên lưu, bấm tải, và sau đó đăng nhập vào máy chủ của bạn. Điều này mở đường hầm SSH mà bạn đã cấu hình ở bước 3. Mở một phiên trình duyệt Internet, loại http://localhost:580n (trong đó n là cổng mà bạn chỉ định trong file cấu hình VNC, và sau đó nhấn Enter. Cửa sổ chi tiết kết nối sẽ mở ra.

TIP: URL hoàn thành trông như thế này: http://localhost:580n - trong đó n là số cổng bạn đã cấu hình ở bước 3.

Nhấn OK. Cửa sổ xác thực VNC sẽ mở ra.

 

Nhập mật khẩu bạn đã cấu hình ở bước 2 cho tên người sử dụng VNC của bạn, và sau đó nhấn Enter.

 

Điều này sẽ mở ra một kết nối an toàn từ máy chủ Linux của bạn để máy tính để bàn của bạn và bạn sẽ thấy một màn hình tương tự như dưới đây.

 

(Tùy chọn) Bước 5 - Loại bỏ GNOME và VNC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phát triển thị trường Tân Phát
Add: Số 430 Xã Đàn,Đống Đa, Hà Nội
 Số 81 Đường Cách mạng T8, Quận 1, TPHCM
Tel:   091.666.0042

Các tin liên quan