IBM System X3690

Máy chủ IBM System x3690 X5 - 7147HAA

Model: x3690X5      Mã P/N: 7147HAA      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Đặt hàng

2 x Intel® Xeon® E7-2870 TenCore (2.4GHz, 30MB Cache), 8 x 16GB RAM, 2 x SR M5015, Multi-Burner, 4 x 675W p / s, Rack
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System x3690 X5 - 7147F1A

Model: x3690X5      Mã P/N: 7147F1A      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Đặt hàng

2 x Intel® Xeon® E7-2860 TenCore (2.26GHz, 24MB Cache), 64 x 4GB RAM, O / Bay 2,5 inch HS SAS, SR M1015, MAX5 V2,6 x 675W p / s, Rack
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng