IBM System X3690

Máy chủ IBM System x3690 X5 - 7147HAA

Model: x3690X5      Mã P/N: 7147HAA      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Đặt hàng

2 x Intel® Xeon® E7-2870 TenCore (2.4GHz, 30MB Cache), 8 x 16GB RAM, 2 x SR M5015, Multi-Burner, 4 x 675W p / s, Rack
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System x3690 X5 - 7147F1A

Model: x3690X5      Mã P/N: 7147F1A      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Đặt hàng

2 x Intel® Xeon® E7-2860 TenCore (2.26GHz, 24MB Cache), 64 x 4GB RAM, O / Bay 2,5 inch HS SAS, SR M1015, MAX5 V2,6 x 675W p / s, Rack
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System x3690 X5 - 7147A5A

Model: x3690X5      Mã P/N: 7147A5A      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Processor:1x E7-2850 10C 2.00GHz 24MB 1066MHz 130w - Memory: 2 x 4GB - Hard Drives: Option HDD SAS/SATA 2.5” - RAID Controller: M1015 - Network Controller: Dual port 1GB Gigabit Ethernet - Optical Drive: Optional DVD-ROM, or DVD-RW Drive - Power Supply: 2 x 675Watts.(2/4) - Form Factor: 2U rackmount - Rail kit: Sliding Rails Rackmount 2U Kit
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System x3690 X5 - 7147A3A

Model: x3690X5      Mã P/N: 7147A3A      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Đặt hàng

- Processor:1x E7-2830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w - Memory: 2 x 4GB - Hard Drives: Option HDD SAS/SATA 2.5” - RAID Controller: M1015 - Network Controller: Dual port 1GB Gigabit Ethernet - Optical Drive: Optional DVD-ROM, or DVD-RW Drive - Power Supply: 2 x 675Watts.(2/4) - Form Factor: 2U rackmount - Rail kit: Sliding Rails Rackmount 2U Kit
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Máy chủ IBM System x3690 X5 - 7147A2A

Model: x3690X5      Mã P/N: 7147A2A      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Processor: 1x E7-2820 8C 2.00GHz 18MB 978MHz 105w Memory: 2 x 4GB Hard Drives: Option HDD SAS/SATA 2.5” RAID Controller: M1015 Network Controller: Dual port 1GB Gigabit Ethernet Optical Drive: Optional DVD-ROM, or DVD-RW Drive Power Supply: 2 x 675Watts.(2/4) Form Factor: 2U rackmount Rail kit: Sliding Rails Rackmount 2U Kit
Liên hệ
Bảo hành: 36 tháng

Máy chủ IBM System x3690 X5 - 7147A1A

Model: x3690X5      Mã P/N: 7147A1A      Thương hiệu: Lenovo/IBM
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Processor: 1x E7-2803 6C 1.73GHz 18MB 800MHz 105w Memory: 2 x 4GB Hard Drives: Option HDD SAS/SATA 2.5” RAID Controller: Optional Network Controller: Dual port 1GB Gigabit Ethernet Optical Drive: Optional DVD-ROM, or DVD-RW Drive Power Supply: 1 x 675Watts.(1/4) Form Factor: 2U rackmount Rail kit: Sliding Rails Rackmount 2U Kit
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng