Mạng - thiết bị mạng
Thương hiệu
CISCO (17)

IP Phone

Thiết bị mạng CISCO CP-7936

Model: 7936      Mã P/N: CP-7936      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: Conference VoIP phone VoIP Protocols: SCCP Voice Codecs: G.729a, G.711a Lines Supported: Single-line
22.919.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7971G-GE

Model: -      Mã P/N: CP-7971G-GE      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP Voice Codecs: G.711, G.729a
14.718.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7975G

Model: 7975G      Mã P/N: CP-7975G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Multiple VoIP protocol support, integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP, SIP Voice Codecs: G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
13.145.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7970G

Model: 7970G      Mã P/N: CP-7970G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP Voice Codecs: G.711, G.729
12.021.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7965G

Model: 7965G      Mã P/N: CP-7965G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Multiple VoIP protocol support, integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP, SIP Voice Codecs: G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
11.235.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7961G-GE

Model: 7961G      Mã P/N: CP-7961G-GE      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP Voice Codecs: G.729a, G.711u
10.561.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7945G

Model: 7945G      Mã P/N: CP-7945G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Multiple VoIP protocol support, integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP, SIP Voice Codecs: G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
8.763.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7961G

Model: 7961G      Mã P/N: CP-7961G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP Speakerphone: Yes ( digital duplex )
8.314.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7941G-GE

Model: 7941G      Mã P/N: CP-7941G-GE      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP Voice Codecs: G.729a, G.711u
8.202.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7942G

Model: 7942G      Mã P/N: CP-7942G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP, SIP Voice Codecs: G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
7.640.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7960G

Model: 7960G      Mã P/N: CP-7960G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Integrated Ethernet switch VoIP Protocols: H.323, MGCP, SCCP, SIP Voice Codecs: G.711, G.729a
6.966.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7941G

Model: 7941G      Mã P/N: CP-7941G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP Voice Codecs: G.729a, G.711u
6.516.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO IP PHONE CP-7931G

Model: IP PHONE      Mã P/N: CP-7931G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Multiple VoIP protocol support, integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP, SIP, SRTP Voice Codecs: G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, G.729b
6.179.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7940G

Model: 7940G      Mã P/N: CP-7940G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone VoIP Services: Microsoft NetMeeting Main Features: Multiple VoIP protocol support, integrated Ethernet switch VoIP Protocols: H.323, MGCP, SCCP, SIP
4.943.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO IP Phone CP-7911G

Model: -      Mã P/N: CP-7911G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP Voice Codecs: G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a
4.382.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO IP Phone CP-7906G

Model: -      Mã P/N: CP-7906G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone VoIP Protocols: SCCP, SIP Voice Codecs: G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a Speakerphone: Yes
3.371.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO CP-7962G

Model: 7962G      Mã P/N: CP-7962G      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Product Type: VoIP phone Main Features: Integrated Ethernet switch VoIP Protocols: SCCP, SIP Voice Codecs: G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
981.000 đ
Bảo hành: 12 Tháng