Thương hiệu

KVM

Slide LCD KVM Altusen Dual KL9116M-AX-AE

Model: -      Mã P/N: KL9116M-AX-AE      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

17" 16-port PS/2 LCD KVM Over IP switch w/ 2nd Console, extra PS/2 mouse port
64.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

KVM Over INTERNET KN2116A-AX-E

Model: -      Mã P/N: KN2116A-AX-E      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

16-port Cat 5 KVM OVER IP [2 Remote / 1 local] (Max 40m Cat 5e Cable)
60.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Slide LCD KVM Altusen Dual KL9108M-AX-AE

Model: -      Mã P/N: KL9108M-AX-AE      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

17" 8-port PS/2 LCD KVM Over IP switch w/ 2nd Console, extra PS/2 mouse port
48.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Slide KVM Console KL1508N-AX-AE

Model: -      Mã P/N: KL1508N-AX-AE      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

19" 8-port Cat 5 LCD KVM switch w/ 2nd Console, extra PS/2 mouse port
39.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Slide KVM Console KL1508M-AX-AE

Model: -      Mã P/N: KL1508M-AX-AE      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

17" 8-port Cat5 LCD KVM switch w/ 2nd Console, extra PS/2 mouse port
36.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

LCD Console CL5208L-AT-AE

Model: -      Mã P/N: CL5208L-AT-AE      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

15" LCD 8-port KVM switch - CL5208L (Daisy Chain 31 Units, max 504 servers, 1 external console output)
28.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

LCD Console CL1000M-AT-AE

Model: -      Mã P/N: CL1000M-AT-AE      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

17" LCD Console - CL-1000M (no KVM switch w/ 1 external console output)
25.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Rack KVM Switch 8 -Port 17"

Model: -      Mã P/N: 3C-R17KVM8      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Thiết bị hỗ trợ 8 cổng KVM, được thiết kế nhỏ gọn, thích hợp cầm tay. Cho phép một người có thể điều khiển 8 máy tính từ một bộ màn hình, bàn phím chuột điều khiển Hỗ trợ hệ điều hành DOS, Win3.x, Win9x/NT/2000/Me/XP/2003/Vista và Windows 7, Netware, Unix/Linux Hỗ trợ SVGA, VGA và các màn hình Multi-sync, độ phân giải lên tới 2048x1536, băng thông 400Mhz.
15.400.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Rack KVM Switch 8 -Port 15

Model: -      Mã P/N: 3C-R15KVM8      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Thiết bị hỗ trợ 8 cổng KVM, được thiết kế nhỏ gọn, thích hợp cầm tay. - Cho phép một người có thể điều khiển 8 máy tính từ một bộ màn hình, bàn phím chuột điều khiển - Hỗ trợ hệ điều hành DOS, Win3.x, Win9x/NT/2000/Me/XP/2003/Vista và Windows 7, Netware, Unix/Linux - Hỗ trợ SVGA, VGA và các màn hình Multi-sync, độ phân giải lên tới 2048x1536, băng thông 400Mhz
12.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Rack KVM Switch 4 -Port 17"

Model: -      Mã P/N: 3C-R17KVM4      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Thiết bị hỗ trợ 4 cổng KVM, được thiết kế nhỏ gọn, thích hợp cầm tay. - Cho phép một người có thể điều khiển 4 máy tính từ một bộ màn hình, bàn phím chuột điều khiển - Hỗ trợ hệ điều hành DOS, Win3.x, Win9x/NT/2000/Me/XP/2003/Vista và Windows 7, Netware, Unix/Linux - Hỗ trợ SVGA, VGA và các màn hình Multi-sync, độ phân giải lên tới 2048x1536, băng thông 400Mhz
11.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

KVM Over INTERNET CN8000-AT-E

Model: -      Mã P/N: CN8000-AT-E      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

KVM Over Internet/LAN - CN8000 (with USB 2.0 virtual media (USB CD-ROM, Flash Drive) (1 local user, 64 remote users at the same time, 64 User Accounts, w/ Radius & Instant Messenger support)
10.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Rack KVM Switch 4 -Port 15"

Model: -      Mã P/N: 3C-R15KVM4      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Thiết bị hỗ trợ 4 cổng KVM, được thiết kế nhỏ gọn, thích hợp cầm tay. Cho phép một người có thể điều khiển 4 máy tính từ một bộ màn hình, bàn phím chuột điều khiển Hỗ trợ hệ điều hành DOS, Win3.x, Win9x/NT/2000/Me/XP/2003/Vista và Windows 7, Netware, Unix/Linux Hỗ trợ SVGA, VGA và các màn hình Multi-sync, độ phân giải lên tới 2048x1536, băng thông 400Mhz.
9.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Interprise KVM CS1208A-AT-E

Model: -      Mã P/N: CS1208A-AT-E      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

8-port PS/2 & USB w/ Daisy Chain - ACS-1208A (Daisy Chain 32 Units, max 256 servers, 2-level Password)
8.300.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Interprise KVM CS1758Q9-AT-E

Model: -      Mã P/N: CS1758Q9-AT-E      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

8-port PS/2 & USB w/ Audio Switch - CS-1758 (Cascade 3 levels, max 512 servers w/ Audio) SILVER (1 pcs) & BLACK
6.400.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Interprise KVM CS1754Q9-AT-E

Model: -      Mã P/N: CS1754Q9-AT-E      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

4-port PS/2 & USB w/ Audio Switch - CS-1754 (Cascade 3 levels, max 64 servers) BLACK
5.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Interprise KVM CS9138Q9-AT-E

Model: -      Mã P/N: CS9138Q9-AT-E      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

8-port PS/2 - CS-9138 (Cascade 3 levels, max 512 servers) (BLACK)
4.280.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Interprise KVM CS9134Q9-AT-E

Model: -      Mã P/N: CS9134Q9-AT-E      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

4-port PS/2 - CS-9134 (Cascade 3 levels, control max 64 servers)
3.450.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Masterview KVM CS84AC-AT

Model: -      Mã P/N: CS84AC-AT      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

4-port PS/2 - CS-84A
1.900.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Masterview KVM CS74ECZ-AT

Model: -      Mã P/N: CS74ECZ-AT      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

4-port PS/2 - CS-74E
1.560.000 đ
Bảo hành: 12 tháng