Trang chủ » Tin tức

Kỳ 3 Giới thiệu về ổ đĩa cứng của dòng máy chủ IBM X3650 M4

Sau kỳ 1 và kỳ 2 phát hành đã đáp ứng được mong mỏi và kỳ mọi của người dùng công nghệ sau đây chúng tôi xin đăng tải kỳ 3 giới thiệu về ổ cứng của dòng máy chủ IBM X3650 M4 

Bảng sau đây liệt kê các tùy chọn ổ cứng để lưu trữ đĩa nội bộ của x3630 M4 máy chủ. Bảng 10 tùy chọn ổ lưu trữ nội bộ

Phần số Mã tính năng Miêu tả Hỗ trợ tối đa
3.5 "SAS HDD Hot-Swap
49Y6092 A3DV IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 "HDD G2HS 14
49Y6097 A3DW IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5 "HDD G2HS 14
49Y6102 A3DX IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 "HDD G2HS 14
3.5 "NL SAS ổ đĩa tự encypting Hot-Swap (SED)
00ML218 AS79 IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 "G2HS 512e SED 14
00ML223 AS7A IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 "G2HS 512e SED 14
00ML228 AS7B IBM 6TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 "G2HS 512e SED 14
00W1533 A4AH IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 '' G2HS SED 14
00W1543 A4AJ IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 '' G2HS SED 14
3.5 "HDD NL SAS Hot-Swap
00ML203 AS76 IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 "G2HS 512e HDD 14
00ML208 AS77 IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 "G2HS 512e HDD 14
00ML213 AS78 IBM 6TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 "G2HS 512e HDD 14
90Y8567 A26M IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 "HDD G2HS 14
90Y8572 A2U0 IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 "HDD G2HS 14
90Y8577 A2R2 IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 "HDD G2HS 14
49Y6210 A4AF IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5 '' G2HS HDD 14
3.5 "SATA HDD NL Hot-Swap
00FN113 A5VD IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3,5 "G2HS 512e HDD 14
00FN128 A5VF IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3,5 "G2HS 512e HDD 14
00FN143 A5VH IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3,5 "G2HS 512e HDD 14
00FN158 A5VK IBM 5TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3,5 "G2HS 512e HDD 14
00FN173 A5VM IBM 6TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3,5 "G2HS 512e HDD 14
81Y9786 A22Y IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 "HDD G2HS 14
81Y9790 A22P IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 "HDD G2HS 14
81Y9794 A22T IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 "HDD G2HS 14
81Y9798 A22S IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 "HDD G2HS 14
49Y6002 A3W9 IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 "HDD G2HS 14
3.5 "SATA HDD NL Simple-Swap
00FN118 A5VE IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3,5 "G2SS 512e HDD 8
00FN133 A5VG IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3,5 "G2SS 512e HDD 8
00FN148 A5VJ IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3,5 "G2SS 512e HDD 8
00FN163 A5VL IBM 5TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3,5 "G2SS 512e HDD 8
00FN178 A5VN IBM 6TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3,5 "G2SS 512e HDD 8
81Y9802 A22U IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 "HDD G2SS 8
81Y9806 A22X IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 "HDD G2SS 8
81Y9810 A22W IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 "HDD G2SS 8
81Y9814 A22V IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 "HDD G2SS 8
49Y6012 A3WA IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 "HDD G2SS 8
3.5 "SAS SSD Hot-Swap - Doanh nghiệp
00W1306 A3HT IBM 200GB SAS 3.5 "MLC HS Enterprise SSD 14
00W1311 A4N8 IBM 400GB SAS 3.5 "MLC HS Enterprise SSD 14
00W1316 A4N9 IBM 800GB SAS 3.5 "MLC HS Enterprise SSD 14
00AJ480 A56G S3700 200GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise SSD 14
00AJ485 A56H S3700 400GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise SSD 14
00AJ490 A56J S3700 800GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise SSD 14
3.5 "SATA SSD Hot-Swap - Giá trị doanh nghiệp
00AJ435 A57F IBM 120GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
00AJ440 A57G IBM 240GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
00AJ445 A57H IBM 480GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
00AJ450 A57J IBM 800GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
00AJ460 A56C S3500 120GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
00AJ465 A56D S3500 240GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSS 14
00AJ470 A56E S3500 480GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
00AJ475 A56F S3500 800GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
00W1286 A3G1 IBM 64GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
00W1291 A3G3 IBM 128GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
00W1296 A3G4 IBM 256GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
00W1301 A3G2 IBM 512GB SATA 3,5 "MLC HS Enterprise Value SSD 14
3.5 "SATA Hot-swap nhập SSD
00FN352 AS0K IBM 240GB SATA 3,5 "MLC HS nhập SSD 14
00FN357 AS0L IBM 480GB SATA 3,5 "MLC HS nhập SSD 14
00FN362 AS0M IBM 960GB SATA 3,5 "MLC HS nhập SSD 14

Hiện nay Tân phát cung cấp đủ các model của dòng máy chủ này mời các bạn vào đây xem chi tiết

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phát triển thị trường Tân Phát
Add: Số 430 Xã Đàn,Đống Đa, Hà Nội
 Số 81 Đường Cách mạng T8, Quận 1, TPHCM
Tel:   091.666.0042

Các tin liên quan