Thương hiệu
Loại ổ cắm

Ổ cắm Rack

Ổ điện lắp dọc tủ 42U, 20 ổ cắm chuẩn C13, 04 ổ cắm chuẩn C19, công suất Max 50A, MCB50A

Model: -      Mã P/N: 3C-P42B20C13/04      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Ổ điện lắp dọc tủ 42U , 20 ổ cắm chuẩn C13, 04 ổ chắm chuẩn C19, Công suất Max 50A, MCB50A
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19", 12 ổ cắm chuẩn C19, công suất Max 40A, cáp 2m(3x2.5mm2)

Model: -      Mã P/N: 3C-P19B12C19-CA      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Mã sản phẩm 3C-P19B12C19-CA2.5 Mô tả chi tiết - Kích thước: 19" - Số ổ: 12 ổ cắm - Theo tiêu chuẩn: chuẩn C19 - Công suất tối đa: 40A - Cáp: 2m (3x2.5mm2)
680.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19", 06 ổ cắm chuẩn C19 , Công suất 20A, Cáp 2m(3x1.5)

Model: -      Mã P/N: 3C-P19B06C19-CA      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Ổ điện 19", 06 ổ cắm chuẩn C19 , Công suất 20A, Cáp 2m(3x1.5)
300.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19", 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn C19, công suất Max 20A, có MCB30A

Model: -      Mã P/N: 3C-P19B06C19-30      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Ổ điện 19", 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn C19 - Công suất tối đa: 1000W/chấu - Có MCB 32A
450.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19", 08 ổ cắm chuẩn C19, công suất Max 30A Cáp 2m (3x2.5mm2)

Model: -      Mã P/N: 3C-P19B08C19-CA      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Ổ điện 19", 08 ổ cắm chuẩn C19, công suất Max 30A Cáp 2m (3x2.5mm2)
380.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện, 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, MCB30A

Model: -      Mã P/N: 3C-P19M06-30      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước: 19" - Số lỗ: 6 ổ cắm 3 chấu - Theo tiêu chuẩn: chuẩn đa dụng - Công suất tối đa: 20A - Có MCB 30A
199.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19,12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 40A, cáp nguồn 2m(3x2.5mm2) và đầu cose 2.5mm

Model: -      Mã P/N: 3C-P19M12-CA2.5      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Ổ điện 19", 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng - Công suất tối đa 40A - Cáp nguồn 2m(3x2.5mm) và đầu cose 2.5mm
450.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19",08 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất tối đa 30A, cáp 2m(3x2.5) và đầu cose 2.5mm

Model: -      Mã P/N: 3C-P19M08-CA2.5      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Ổ điện 19", 08 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất tối đa 30A, cáp 2m(3x2.5) và đầu cose 2.5mm.
260.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19", 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, MCB50A

Model: -      Mã P/N: 3C-P19M12-50      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Ổ điện 19", 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, MCB50A
450.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19, 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, cáp nguồn 2m (3x1.5mm2) và đầu cose 1,5mm

Model: -      Mã P/N: 3C-P19M06-CA1.5      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Ổ điện 19", 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn đa dụng, công suất Max 20A, cáp nguồn 2m
199.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19", 12 ổ cắm chuẩn C13, công suất Max 40A, cáp 2m (3x2.5mm2)

Model: -      Mã P/N: 3C-P19B12C13-CA      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Ổ điện 19", 12 ổ cắm chuẩn C13, công suất Max 40A Cáp 2m (3x2.5mm2)
620.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện lắp dọc tủ 42U, 24 ổ cắm chuẩn C13, công suất Max 50A, MCB50A

Model: -      Mã P/N: 3C-P42B24C13-50      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Ổ điện lắp dọc tủ 42U, 24 ổ cắm chuẩn C13 - Công suất tối đa 50A - Có MCB50A
1.300.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19", 12 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13, công suất Max 50A, MCB50A

Model: -      Mã P/N: 3C-P19B12C13-50      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Ổ điện ,12 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13 - Công suất tối đa 50A - Có MCB50A
600.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19" , 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13 , công suất Max 20A, có MCB30A

Model: -      Mã P/N: 3C-P19B06C13-30      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Ổ điện 19" , 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13 - Công suất tối đa 20A - Có MCB30A
270.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19" , 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13 , công suất 20A, Cáp 2m(3x1.5)

Model: -      Mã P/N: 3C-P19B06C13-CA      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Ổ điện 19" , 06 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13 - Công suất tối đa 20A - Cáp 2m(3x1.5
270.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Ổ điện 19" , 08 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13, công suất Max 30A, Cáp 2m(3x2.5)

Model: -      Mã P/N: 3C-P19B08C13-CA      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Ổ điện 19" , 08 ổ cắm 3 chấu chuẩn C13 - Công suất tối đa 30A - Cáp 2m(3x2.5)
360.000 đ
Bảo hành: 12 tháng