Open Rack

Tủ Open Rack 42U ( Thanh tiêu chuẩn gấp định dạng Omega )

Model: -      Mã P/N: 3C-OR42B-B      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tủ Open Rack 42U ( Khung tiêu chuẩn, định dạng Omega, đế 3mm ), có lỗ gá dây. Bảo hành : 12 tháng.
1.150.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Open Rack 45U ( Thanh tiêu chuẩn gấp định dạng U )

Model: -      Mã P/N: 3C-OR45B-S      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tủ Open Rack 45U ( Khung tiêu chuẩn 1.5-2mm,định dạng U ,đế 3mm tháo rời) Bảo hành : 12 tháng
1.100.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Open Rack 36U( Thanh tiêu chuẩn gấp định dạng Omega )

Model: -      Mã P/N: 3C-OR36B-B      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tủ Open Rack 36U ( Khung tiêu chuẩn, định dạng Omega, đế 3mm ), có lỗ gá dây. Bảo hành : 12 tháng.
1.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Open Rack 32U( Thanh tiêu chuẩn gấp định dạng Omega )

Model: -      Mã P/N: 3C-OR32B-B      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tủ Open Rack 32U ( Khung tiêu chuẩn, định dạng Omega, đế 3mm ), có lỗ gá dây. Bảo hành : 12 tháng.
990.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Open Rack 36U ( Thanh tiêu chuẩn gấp định dạng U )

Model: -      Mã P/N: 3C-OR36B-S      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tủ Open Rack 36U ( Khung tiêu chuẩn 1.5-2mm, định dạng U, đế 3mm tháo rời). Bảo hành : 12 tháng
860.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Open Rack 27U ( Thanh tiêu chuẩn gấp định dạng Omega )

Model: -      Mã P/N: 3C-OR27B-B      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

27U Open Rack Cabinet (Standard bar, Omega shaped standard bar, 3mm Sole ), with holes for slipping wires Producer: 3C Electric Warranty : 12 months
850.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Open Rack 27U ( Thanh tiêu chuẩn gấp định dạng U )

Model: -      Mã P/N: 3C-OR27B-S      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tủ Open Rack 27U ( Khung tiêu chuẩn 1.5-2mm, định dạng U, đế 3mm tháo rời). Bảo hành : 12 tháng.
700.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Open Rack 42U ( Thanh tiêu chuẩn gấp định dạng U )

Model: -      Mã P/N: 3C-OR42B-S      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Tủ Open Rack 42U ( Khung tiêu chuẩn, định dạng U, đế 3mm tháo rời). Bảo hành : 12 tháng.
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Open Rack 45U ( Thanh tiêu chuẩn gấp định dạng Omega )

Model: -      Mã P/N:      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Tủ Open Rack 45U ( Khung tiêu chuẩn 1.5-2mm,định dạng Omega ,đế 3mm),có lỗ treo gá dây. Bảo hành : 12 tháng.
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng