Phần mềm bản quyền
Thương hiệu
Microsoft (43)

Phần mềm ứng dụng

Phần mềm Microsoft SQL Server 7JQ-01275

Model: 7JQ-01275      Mã P/N: 7JQ-01275      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft SQL Server 7JQ-01275 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
350.000.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm SharePointSvr 2016 SNGL OLP NL 76P-01876

Model: 76P-01876      Mã P/N: 76P-01876      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm SharePointSvr 2016 SNGL OLP NL 76P-01876 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
173.000.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Exchange Server Enterprise 2016 Open License 395-04540

Model: 395-04540      Mã P/N: 395-04540      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Exchange Server Enterprise 2016 Open License 395-04540 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
105.000.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft SQL Server 7NQ-01158

Model: 7NQ-01158      Mã P/N: 7NQ-01158      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft SQL Server 7NQ-01158 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
91.100.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm Microsoft Project Pro 2016 SNGL OLP NL H30-05613

Model: H30-05613      Mã P/N: H30-05613      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm Microsoft Project Pro 2016 SNGL OLP NL H30-05613 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
21.900.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm SQLSvrStd 2017 SNGL OLP 1License (228-11135)

Model: 228-11135      Mã P/N: 228-11135      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm SQLSvrStd 2017 SNGL OLP 1License (228-11135) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
20.400.000 đ
Bảo hành:

PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE 365 312-04349

Model: 312-04349      Mã P/N: 312-04349      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE 365 312-04349 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
18.000.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm Microsoft Visual Studio Professional 2015 SNGL OLP NL C5E-01235

Model: C5E-01235      Mã P/N: C5E-01235      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm Microsoft Visual Studio Professional 2015 SNGL OLP NL C5E-01235 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
12.700.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm Microsoft Project Std 2016 SNGL OLP NL 076-05674

Model: 076-05674      Mã P/N: 076-05674      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm Microsoft Project Std 2016 SNGL OLP NL 076-05674 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
12.600.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL 79P-05729

Model: 79P-05729      Mã P/N: 79P-05729      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL 79P-05729 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
12.260.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm Ứng Dụng Microsoft Visio Pro 2016 SNGL OLP NL (D87-07284)

Model: D87-07284      Mã P/N: D87-07284      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm Ứng Dụng Microsoft Visio Pro 2016 SNGL OLP NL (D87-07284) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
12.100.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm OfficeMacStd 2016 SNGL OLP NL - 3YF-00526

Model: 3YF-00526      Mã P/N: 3YF-00526      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm OfficeMacStd 2016 SNGL OLP NL - 3YF-00526 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
9.500.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm OfficeStd 2019 SNGL OLP NL 021-10609

Model: 021-10609      Mã P/N: 021-10609      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm OfficeStd 2019 SNGL OLP NL 021-10609 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
9.360.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office 365 VD3-00005

Model: VD3-00005      Mã P/N: VD3-00005      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Office 365 VD3-00005 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
8.650.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm Ứng Dụng Microsoft Visio Std 2016 SNGL OLP NL (D86-05710)

Model: D86-05710      Mã P/N: D86-05710      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm Ứng Dụng Microsoft Visio Std 2016 SNGL OLP NL (D86-05710) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
6.100.000 đ
Bảo hành:

Phần Mềm Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess (T5D-03249)

Model: T5D-03249      Mã P/N: T5D-03249      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần Mềm Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess (T5D-03249) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
5.650.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm PrjctSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL H21-03453

Model: H21-03453      Mã P/N: H21-03453      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm PrjctSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL H21-03453 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
5.600.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office 365 Q5Y-00003

Model: Q5Y-00003      Mã P/N: Q5Y-00003      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Office 365 Q5Y-00003 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
5.500.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06557

Model: 359-06557      Mã P/N: 359-06557      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06557 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
5.100.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06555

Model: 359-06555      Mã P/N: 359-06555      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft SQL Server 359-06555 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
5.100.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office Home and Business 2016 for Mac W6F-00882

Model: W6F-00882      Mã P/N: W6F-00882      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Office Home and Business 2016 for Mac W6F-00882 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
4.450.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm PrjctSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL H21-03451

Model: H21-03451      Mã P/N: H21-03451      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm PrjctSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL H21-03451 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
4.300.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD (T5D-02695)

Model: T5D-02695      Mã P/N: T5D-02695      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Office Home and Business 2016 32B/64 APAC EM DVD (T5D-02695) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
4.250.000 đ
Bảo hành:

Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD

Model: T5D-02274      Mã P/N: T5D-02274      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Cài đặt dễ dàng, giao diện đơn giản - Tương thích với nhiều hệ điều hành - Thường xuyên được cập nhật thông qua internet
3.772.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office 365 9F4-00003

Model: 9F4-00003      Mã P/N: 9F4-00003      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Office 365 9F4-00003 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
3.400.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 76M-01600

Model: 76M-01600      Mã P/N: 76M-01600      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 76M-01600 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
3.200.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 76N-03787

Model: 76N-03787      Mã P/N: 76N-03787      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 76N-03787 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
2.800.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 76M-01598

Model: 76M-01598      Mã P/N: 76M-01598      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 76M-01598 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
2.450.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office Home and Student 2019 (79G-05066)

Model: 79G-05066      Mã P/N: 79G-05066      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Office Home and Student 2019 (79G-05066) (Win/Mac) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
2.390.000 đ
Bảo hành:

PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE 365 381-04398

Model: 381-04398      Mã P/N: 381-04398      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE 365 381-04398 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
2.300.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Exchange Server Enterprise 2016 Open License 381-04398

Model: 381-04398      Mã P/N: 381-04398      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Exchange Server Enterprise 2016 Open License 381-04398 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
2.300.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office 365 J29-00003

Model: J29-00003      Mã P/N: J29-00003      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Office 365 J29-00003 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
2.300.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qualified

Model: 5S2-00003      Mã P/N: 5S2-00003      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qualified - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
2.260.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office 365 Q4Y-00003

Model: Q4Y-00003      Mã P/N: Q4Y-00003      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Office 365 Q4Y-00003 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
2.200.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 76N-03785

Model: 76N-03785      Mã P/N: 76N-03785      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL 76N-03785 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
2.150.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office Home & Student 2016 for Mac (GZA-00980)

Model: GZA-00980      Mã P/N: GZA-00980      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Dòng sản phẩm: Office - Phiên bản: Home & Student 2016 for Mac (GZA-00980) - Ứng dụng được cài đặt: Là dạng cấp phép cho máy tính Mac mới chưa cài đặt phần mềm bản quyền. Phiên bản Word, Excel, PowerPoint và OneNote được cài đặt đầy đủ. - Thời hạn bản quyền: Vĩnh viễn - Số máy cài đặt: Dùng cho 1 Máy Mac
1.990.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess (79G-04679)

Model: 79G-04679      Mã P/N: 79G-04679      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess (79G-04679) - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2- RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống- Màn hình hiển thị: 1280x800- Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge- Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR- Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ.- Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
1.950.000 đ
Bảo hành:

PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE 365 381-04396

Model: 381-04396      Mã P/N: 381-04396      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE 365 381-04396 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
1.750.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Exchange Server Enterprise 2016 Open License 381-04396

Model: 381-04396      Mã P/N: 381-04396      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Exchange Server Enterprise 2016 Open License 381-04396 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
1.750.000 đ
Bảo hành:

Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess

Model: 79G-04363      Mã P/N: 79G-04363      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Yêu cầu hệ thống CPU: 1Ghz hoặc cao hơn RAM: 2GB RAM cho cả hai phiên bản 32 bit và 64 bit Ổ cứng: Trống 20 GB Xử lý video: Độ phân giải màn hình tối thiểu 800x600, xử lý đồ họa Directx 9 Kết nối: Internet
1.718.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office 365 9F5-00003

Model: 9F5-00003      Mã P/N: 9F5-00003      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Microsoft Office 365 9F5-00003 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn - Số thiết bị 1
1.350.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office HOME 365 6GQ-00757

Model: 6GQ-00757      Mã P/N: 6GQ-00757      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Office 365 Home English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 (6GQ-00757) - Máy tính và bộ xử lý: Bộ xử lý 1GHz trở lên, x86 hoặc 64 bit với bộ chỉ thị SSE2 - Bộ nhớ: RAM 2GB - PC: Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 - Ổ đĩa cứng: 3GB khả dụng - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Đồ họa: gia tốc phần cứng yêu cầu DirectX10 - Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 , Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10 Server - Trình duyệt: Internet Explorer 9, 10, 11; Mozilla Firefox 35.x+; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Phiên bản .NET: Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR
1.100.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 (QQ2-00570)

Model: QQ2-00570      Mã P/N: QQ2-00570      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm Office 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 (QQ2-00570) Yêu cầu hệ thống- Máy tính và bộ xử lý: Bộ xử lý 1GHz trở lên, x86 hoặc 64 bit với bộ chỉ thị SSE2- Bộ nhớ: RAM 2GB- PC: Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012- Ổ đĩa cứng: 3GB khả dụng- Màn hình hiển thị: 1280x800- Đồ họa: gia tốc phần cứng yêu cầu DirectX10- Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 , Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows - 10 Server- Trình duyệt: Internet Explorer 9, 10, 11; Mozilla Firefox 35.x+; Google Chrome 40+; Microsoft Edge- Phiên bản .NET: Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Thời hạn 1 năm - Số thiết bị 1
900.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm Microsoft Office 365 Personal 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess

Model: QQ2-00036      Mã P/N: QQ2-00036      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Bộ Office hoàn chỉnh cho máy PC và Macs, kết nối đám mây Luôn cập nhật các phiên bản mới nhất của phần mềm và dịch vụ đi kèm Word, Excel, Powerpoint, Onenote,Outlook. - Số máy cài đặt: 1 máy tính hoặc 1 Mac và 1 máy tính bảng Windows - Hạn bản quyền: 12 tháng - Hình thức cấp phép: Được phép cài đặt trên cả máy tính mới hoặc máy tính đã qua sử dụng
780.000 đ
Bảo hành:

Phần mềm PrjctSvr 2016 SNGL OLP NL - AST H22-02689

Model: H22-02689      Mã P/N: H22-02689      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Tên sản phẩm: Phần mềm PrjctSvr 2016 SNGL OLP NL - AST H22-02689 - Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên, x86 hoặc x64 bit có SSE2 - RAM 2GB - 3GB dung lượng lưu trữ trống - Màn hình hiển thị: 1280x800 - Trình duyệt web: Internet Explorer 9,10,11 ; Mozilla Firefox 35.x + ; Google Chrome 40+; Microsoft Edge - Yêu cầu .NET 3.5; một số chức năng cũng có thể yêu cầu cài đặt .NET 4.0 hoặc 4.5 CLR - Chức năng sản phẩm và hình ảnh có thể khác nhau tùy vào cấu hình hệ thống. Một số tính năng có thể yêu cầu phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ. - Yêu cầu phải có tài khoản Microsoft. - Thời hạn Vĩnh viễn
Liên hệ
Bảo hành: