Phần mềm bản quyền
Thương hiệu
Microsoft (39)
HP (1)

Phần mềm ứng dụng

HP Insight Control License

Model: -      Mã P/N: 452148-B22      Thương hiệu: HP
Nổi bật Giá

Còn hàng

Technical Support and Updates Single Server License
6.570.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL

Model: SharePointEntCAL      Mã P/N: 76N-03699      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Device CAL Operating System Supported: Windows License Pricing: Volume
1.690.000 đ
Bảo hành:

SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL 76N-03701

Model: SharePointEntCAL      Mã P/N: 76N-03701      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type Full Version License Package Type License Edition User CALs Platform PC License Type License MS Support None License Pricing Volume Licensing Program MOLP: Open Business
1.950.000 đ
Bảo hành:

SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL 76M-01513

Model: SharePointStdCAL      Mã P/N: 76M-01513      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Device Operating System Supported: Windows
1.920.000 đ
Bảo hành:

SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL 76M-01518

Model: SharePointStdCAL      Mã P/N: 76M-01518      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 User CAL Operating System Supported: Windows License Pricing: Volume
2.210.000 đ
Bảo hành:

SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL 76P-01501

Model: SharePointSvr      Mã P/N: 76P-01501      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Server Operating System Supported: Windows License Pricing: Volume
138.810.000 đ
Bảo hành:

PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL H21-03304

Model: -      Mã P/N: H21-03304      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Device CAL Operating System Supported: Windows License Pricing: Volume
3.440.000 đ
Bảo hành:

PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL H21-03306

Model: PrjctSvrCAL      Mã P/N: H21-03306      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 User CAL Operating System Supported: Windows License Pricing: Volume
3.960.000 đ
Bảo hành:

PrjctSvr 2013 SNGL OLP NL H22-02465

Model: PrjctSvr      Mã P/N: H22-02465      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Server Operating System Supported: Windows License Pricing: Volume
115.680.000 đ
Bảo hành:

LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL YEG-01031

Model: LyncSvrPlusCAL      Mã P/N: YEG-01031      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Device CAL Operating System Supported: Windows License Pricing: Volume
2.190.000 đ
Bảo hành:

LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL YEG-01033

Model: LyncSvrPlusCAL      Mã P/N: YEG-01033      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 User CAL Operating System Supported: Windows License Pricing: Volume
2.520.000 đ
Bảo hành:

LyncSVrEnCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL 7AH-00496

Model: LyncSVrEnCAL      Mã P/N: 7AH-00496      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Device CAL Operating System Supported: Windows License Pricing: Volume
2.190.000 đ
Bảo hành:

LyncSVrEnCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL 7AH-00498

Model: LyncSVrEnCAL      Mã P/N: 7AH-00498      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 User Operating System Supported: Windows
2.520.000 đ
Bảo hành:

LyncSvrStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL 6ZH-00494

Model: LyncSvrStdCAL      Mã P/N: 6ZH-00494      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Device CAL Operating System Supported: Windows
640.000 đ
Bảo hành:

LyncSvrStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL 6ZH-00496

Model: LyncSvrStdCAL      Mã P/N: 6ZH-00496      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 User CAL Operating System Supported: Windows
730.000 đ
Bảo hành:

LyncSvr 2013 SNGL OLP NL 5HU-00258

Model: LyncSvr      Mã P/N: 5HU-00258      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Server Operating System Supported: Windows License Pricing: Volume
74.440.000 đ
Bảo hành:

ExchgSvrEnt 2013 SNGL OLP NL 395-04469

Model: -      Mã P/N: 395-04469      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Server Operating System Supported: Windows
82.710.000 đ
Bảo hành:

ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL 381-04313

Model: ExchgStdCAL      Mã P/N: 381-04313      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: License License Quantity: 1 Device Operating System Supported: Windows
1.380.000 đ
Bảo hành:

ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL 381-04315

Model: ExchgStdCAL      Mã P/N: 381-04315      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

1.590.000 đ
Bảo hành:

ExchgSvrStd 2013 SNGL OLP NL 312-04261

Model: ExchgSvrStd      Mã P/N: 312-04261      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

Product Type: Software Licensing License Type: Server License Platform Supported: PC Operating System Supported: Windows
14.450.000 đ
Bảo hành:

SQLSvrEntCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 7JQ-00257

Model: SQLSvrEntCore      Mã P/N: 7JQ-00257      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

269.500.000 đ
Bảo hành:

SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd 7NQ-00219

Model: SQLSvrStdCore      Mã P/N: 7NQ-00219      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

73.230.000 đ
Bảo hành:

SQLCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL 359-05715

Model: SQLCAL      Mã P/N: 359-05715      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

4.080.000 đ
Bảo hành:

SQLCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL 359-05717

Model: SQLCAL      Mã P/N: 359-05717      Thương hiệu: Microsoft
Nổi bật Giá

Còn hàng

4.080.000 đ
Bảo hành: