Mạng - thiết bị mạng
Thương hiệu
CISCO (106)

Phụ kiện khác

CISCO CAB-SS-449FC-EXT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-449FC-EX      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

RS449 Female DCE cable with extended control leads
2.921.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-449MT-EXT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-449MT-EX      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

RS449 Male DTE cable with extended control leads
2.921.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-530AFC-EXT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-530AFC-E      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

RS530A Female DCE cable with extended control leads
2.921.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-530FC-EXT

Model: -      Mã P/N: CAB-SS-530FC-EX      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

RS530 Female DCE cable with extended control leads
2.921.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-530MT-EXT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-530MT-EX      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

RS530 Male DTE cable with extended control leads
2.921.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-V35FT-EXT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-V35FT-EX      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

V35 Female DTE cable with extended control leads
2.921.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-V35MC-EXT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-V35MC-EX      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Cisco Smart Serial Cable - CAB-SS-V35MC-EXT, V35 Male DCE cable with extended control leads
2.921.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-232FC-EXT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-232FC-EX      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Cisco Smart Serial Cable - CAB-SS-V35MT-EXT, V35 Male DTE cable with with extended control leads
2.921.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-X21FC

Model: -      Mã P/N: CAB-SS-X21FC      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: X.21cable ( DCE ) Technology: Shielded Length: 3 m Connector(s): 1 x 26 pin Smart Serial - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-X21MT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-X21MT      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: X.21cable ( DTE ) Technology: Shielded Length: 3 m Connector(s): 1 x 26 pin Smart Serial - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-449FC

Model: -      Mã P/N: CAB-SS-449FC      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: Serial RS-449 cable ( DCE ) Length: 3 m Connector(s): 1 x 26 pin Smart Serial - male Connector(s) (Other Side): 1 x 37 pin D-Sub (DB-37) - female
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-449MT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-449MT      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: Serial RS-449 cable ( DTE ) Technology: Shielded Length: 3 m Connector(s): 1 x 26 pin Smart Serial - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-232FC

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-232FC      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: Serial RS-232 cable ( DCE ) Length: 3 m Connector(s): 1 x 26 pin Smart Serial - male Connector(s) (Other Side): 1 x 25 pin D-Sub (DB-25) - female
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-232MT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-232MT      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: Serial RS-232 cable ( DTE ) Connector(s): 1 x 26 pin Smart Serial - male Connector(s) (Other Side): 1 x 25 pin D-Sub (DB-25) - male Package Type: Retail
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-V35FC

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-V35FC      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: V.35 cable ( DCE ) Length: 3 m Connector(s): 1 x 26 pin Smart Serial - male Connector(s) (Other Side): 1 x 34 pin M/34 (V.35) - female
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-SS-V35MT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-SS-V35MT      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: V.35 cable ( DTE ) Length: 3 m Connector(s): 1 x 26 pin Smart Serial - male Connector(s) (Other Side): 1 x 34 pin M/34 (V.35) - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-HD8-ASYNC

Model: -      Mã P/N: CAB-HD8-ASYNC      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Type: Serial RS-232 cable Length: 3 m Connector(s): 1 x 68 pin HD D-Sub (HD-68) - male Connector(s) (Other Side): 8 x RJ-45 - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-HD4-232MT

Model: CAB      Mã P/N: CAB-HD4-232MT      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Type: Serial RS-232 cable ( DTE ) - EIA-232 Length: 3 m Connector(s): 1 x 68 pin HD D-Sub (HD-68) - male Connector(s) (Other Side): 4 x 25 pin D-Sub (DB-25) - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-S/T-RJ45

Model: CAB      Mã P/N: CAB-S/T-RJ45      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: ISDN BRI cable Length: 1.8 m Connector(s): 1 x RJ-45 - male Connector(s) (Other Side): 1 x RJ-45 - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-U-RJ45

Model: CAB      Mã P/N: CAB-U-RJ45      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: ISDN BRI cable Length: 1.8 m Connector(s): 1 x RJ-45 - male Connector(s) (Other Side): 1 x RJ-45 - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-E1-BNC

Model: CAB      Mã P/N: CAB-E1-BNC      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: Network cable Length: 5 m Connector(s): 2 x BNC - male Connector(s) (Other Side): 1 x 15 pin D-Sub (DB-15) - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-E1-DB15

Model: CAB      Mã P/N: CAB-E1-DB15      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: Network cable Length: 5 m Connector(s): 1 x 15 pin D-Sub (DB-15) - male Connector(s) (Other Side): 1 x 15 pin D-Sub (DB-15) - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-E1-RJ45TWIN

Model: CAB      Mã P/N: CAB-E1-RJ45TWIN      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: Network cable Length: 3 m Connector(s): 1 x RJ-45 - male Connector(s) (Other Side): 1 x TW-BNC - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

CISCO CAB-E1-PRI

Model: CAB      Mã P/N: CAB-E1-PRI      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: ProLabs Type: ISDN PRI cable Length: 3 m Connector(s): 1 x 15 pin D-Sub (DB-15) - male Connector(s) (Other Side): 1 x RJ-45 - male
1.124.000 đ
Bảo hành: 12 tháng