Mạng - thiết bị mạng
Thương hiệu
CISCO (109)

Phụ kiện khác

Thiết bị mạng CISCO UC520-48U-T/E/B-K9

Model: UC520      Mã P/N: UC520-48U-T/E/B      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 48 users Form Factor: Rack-mountable - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
254.810.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520-48U-T/E/F-K9

Model: UC520      Mã P/N: UC520-48U-T/E/F      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 48 users Form Factor: Rack-mountable - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
254.810.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520-48U-12FXO-K9

Model: UC520      Mã P/N: UC520-48U-12FXO      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 48 users Form Factor: Rack-mountable - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
253.237.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520-48U-6BRI-K9

Model: UC520      Mã P/N: UC520-48U-6BRI-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 48 users Form Factor: Rack-mountable - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
253.237.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520-32U-8FXO-K9

Model: UC520      Mã P/N: UC520-32U-8FXO-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 32 users Form Factor: Rack-mountable - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
202.230.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520-32U-4BRI-K9

Model: UC520      Mã P/N: UC520-32U-4BRI-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 32 users Form Factor: Rack-mountable - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
202.230.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520W-16U-4FXO-K9

Model: UC520W      Mã P/N: UC520W-16U-4FXO      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 16 users Form Factor: External Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
126.281.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520W-16U-2BRI-K9

Model: UC520W      Mã P/N: UC520W-16U-2BRI      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 16 users Form Factor: External Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
126.281.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520-16U-4FXO-K9

Model: UC520      Mã P/N: UC520-16U-4FXO-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 16 users Form Factor: External Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
121.338.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520-16U-2BRI-K9

Model: UC520      Mã P/N: UC520-16U-2BRI-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 16 users Form Factor: External Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
121.338.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO NM-1A-E3

Model: -      Mã P/N: NM-1A-E3      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Expansion module Form Factor: Plug-in module Data Link Protocol: ATM Line Rate: E-3
105.609.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO NM-1A-T3

Model: module      Mã P/N: NM-1A-T3      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Expansion module Form Factor: Plug-in module Data Link Protocol: ATM Data Transfer Rate: 44.736 Mbps
105.609.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO SSM-4GE

Model: module      Mã P/N: SSM-4GE      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Expansion module Form Factor: Plug-in module Ports: Gigabit Ethernet x 4 Dimensions (WxDxH): 17.3 cm x 27.9 cm x 3.8 cm
76.398.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520W-8U-4FXO-K9

Model: UC520W      Mã P/N: UC520W-8U-4FXO-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 8 users Form Factor: External Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
75.499.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520W-8U-2BRI-K9

Model: -      Mã P/N: UC520W-8U-2BRI-      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 8 users Form Factor: External Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
75.499.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520-8U-4FXO-K9

Model: UC520      Mã P/N: UC520-8U-4FXO-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 8 users Form Factor: External Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
70.781.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO UC520-8U-2BRI-K9

Model: UC520      Mã P/N: UC520-8U-2BRI-K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: VoIP gateway Licence Qty: 8 users Form Factor: External Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet
70.556.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO NM-16A/S

Model: -      Mã P/N: NM-16A/S      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Serial adapter Form Factor: Plug-in module Dimensions (WxDxH): 18 cm x 18.3 cm x 4 cm Weight: 1 kg
67.185.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO PIX-1GE-66

Model: module      Mã P/N: PIX-1GE-66      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Expansion module Form Factor: Plug-in module Interface (Bus) Type: PCI 64 / 66 MHz Ports: 1000Base-SX
53.816.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO NM-1CE1T1-PRI

Model: -      Mã P/N: NM-1CE1T1-PRI      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: ISDN terminal adapter Form Factor: Internal Max Transfer Rate: 2.048 Mbps ISDN Interface: ISDN PRI
44.940.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO NM-8B-U

Model: module      Mã P/N: NM-8B-U      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Item Number: NM-8B-U Manufacturer: Cisco Short Description:8 port BRI U network module
42.693.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO HWIC-4T

Model: -      Mã P/N: HWIC-4T      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Serial adapter Form Factor: Plug-in module Ports: RS-232/449/530/V.35/X.21 x 4 Dimensions (WxDxH): 7.9 cm x 14.2 cm x 2.1 cm
41.570.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO HWIC-8A/S-232

Model: -      Mã P/N: HWIC-8A/S-232      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Expansion module Form Factor: Plug-in module Interface (Bus) Type: HWIC Dimensions (WxDxH): 7.9 cm x 14.2 cm x 2.1 cm
35.278.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng CISCO NM-8AM-V2

Model: -      Mã P/N: NM-8AM-V2      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Modem (analogue) Form Factor: Internal Max Transfer Rate: 56 Kbps Protocols & Specifications: Bell 103, ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.90, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.34bis, ITU V.92
33.256.000 đ
Bảo hành: 12 tháng