Mạng - thiết bị mạng
Thương hiệu
Juniper (8)

Router

Thiết bị mạng Juniper Networks SRX650

Model: Router      Mã P/N: SRX650      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

Router SRX650 Services Gateway with 1 Services Routing Engine (SRE), 4x10/100/1000BASE-T Ports, 2GB DRAM, 2GB Compact Flash Memory, Fan Tray, 645W AC-Source Power Supply Unit for SRX650
359.295.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks J-6350-JB

Model: Router      Mã P/N: J6350JB      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

J6350, HW Encryption, High Memory (1GB DRAM, 1GB Flash), 0 PIM Cards, 1 AC PSU, W/JUNOS
198.038.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks J-4350-JB

Model: Router      Mã P/N: J4350JB      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

J4350, HW Encryption, High-Memory (1GB DRAM, 1GB Flash), 0 PIM Cards, AC PSU, W/JUNOS
112.348.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks J-4350-JB-SC

Model: Router      Mã P/N: J-4350-JB-SC      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

J4350, Software Encryption, Memory (1GB DRAM, 1GB Flash), 0 PIM Cards, AC PSU, W/JUNOS
112.125.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks J2350-JH

Model: Router      Mã P/N: J2350JH      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

J2350, JUNOS, High Memory (1GB DRAM, 1GB Flash), 5 PIM Slots, HW Encryption, AC Power Supply, 19'' Rack Mount
87.655.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks J2350-JB-SC

Model: Router      Mã P/N: J2350JB-SC      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

J2350, JUNOS, Memory (1GB DRAM, 1GB Flash), 5 PIM Slots, SW Security, AC Power Supply, 19'' Rack Mount
62.691.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks J2320-JH

Model: Router      Mã P/N: J2320JH      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Đặt hàng

J2320, JUNOS, High Memory (1GB DRAM, 1GB Flash), 3 PIM Slots, HW Encryption, AC Power Supply, 19'' Rack Mount
61.679.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks J2320-JB-SC

Model: Router      Mã P/N: J2320-JB-SC      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

J2320, JUNOS, Memory (1GB DRAM, 1GB Flash), 3 PIM Slots, SW Security, AC Power Supply, 19'' Rack Mount
44.715.000 đ
Bảo hành: 12 tháng