Mạng - thiết bị mạng
Thương hiệu
CISCO (98)

Router

Thiết bị mạng Router CISCO 3845-DC

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3845-DC      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

RAM 256 MB (cài đặt) / 1 GB (max) - DDR SDRAM Từ xa Management Protocol SNMP 3, HTTP, SSH-2 Mạng Giao thức Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Mạng / Transport Protocol IPSec Encryption Algorithm DES, Triple DES, AES Kết nối công nghệ Wired
314.558.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3845-AC-IP

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3845-AC-IP      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Chuyển Data Rate: 1 Gbps
313.659.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3945E-SEC/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3945E-SEC/      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop, rack-mountable - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Công suất: Cisco Unified Communications Manager tốc buổi: 450 | Cisco Unified phiên SRST: 1500
304.469.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3945E-V/K9

Model: -      Mã P/N: CISCO3945E-V/K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà chế tạo Cisco Systems, Inc Nhà sản xuất Phần số CISCO3945E-V / K9 Loại sản phẩm Router Form Factor Desktop - modular - 3U Công nghệ kết nối Wired
297.728.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3845-CCME/K9

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3845-CCME/      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Router - voice / fax module Enclosure Type: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Network / Transport Protocol: IPSec
292.110.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3945E/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3945E/K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop, rack-mountable - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Công suất: Cisco Unified Communications Manager tốc buổi: 450 | Cisco Unified phiên SRST: 1500
283.122.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3925E-SEC/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3925E-SEC/      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop, rack-mountable - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Công suất: Cisco Unified Communications Manager tốc buổi: 400 | Cisco Unified phiên SRST: 1350
257.731.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3925E-V/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3925E-V/K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Flash Memory 256 MB (cài đặt) / 8 GB (max) RAM 1 GB (cài đặt) / 2 GB (max) Remote Management thức SNMP, RMON Công suất Cisco Unified Communications Manager tốc buổi: 400 | Cisco Unified phiên SRST: 1350 Các chỉ số Status Liên kết hoạt động, điện Enclosure Loại Desktop - modular - 3U Loại thiết bị Router Kết nối công nghệ Wired
251.439.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3845-HSEC/K9

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3845-HSEC/      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Chuyển Data Rate: 1 Gbps
235.988.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3925E/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3925E/K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Công suất: Cisco Unified Communications Manager tốc buổi: 400 | Cisco Unified phiên SRST: 1350
235.935.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3825-DC

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3825-DC      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Loại thiết bị Router Enclosure Loại Desktop - modular - 2U Các chỉ số Status Liên kết hoạt động, điện Mạng / Transport Protocol IPSec
230.318.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3825-AC-IP

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3825-AC-IP      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Mạng / Transport Protocol: IPSec
226.925.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3945-SEC/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3945-SEC/K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Công suất: Cisco Unified Communications Manager tốc buổi: 350 | Cisco Unified phiên SRST: 1200
225.824.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3845-SEC/K9

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3845-SEC/K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Mạng / Transport Protocol: IPSec
219.419.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3945-V/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3945-V/K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router - giọng nói / module fax Loại Enclosure: Rack-mountable - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Công suất: Cisco Unified Communications Manager tốc buổi: 350 | Cisco Unified phiên SRST: 1200
219.083.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3825-CCME/K9

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3825-CCME/      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Cisco Device Type: Router - voice / fax module Enclosure Type: Desktop - modular - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Network / Transport Protocol: IPSec
217.959.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3945/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3945/K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Công suất: Cisco Unified Communications Manager tốc buổi: 350 | Cisco Unified phiên SRST: 1200
194.366.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3925/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3925/K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Công suất: Cisco Unified Communications Manager tốc buổi: 250 | Cisco Unified phiên SRST: 730
190.314.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO3825-HSEC/K9

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3825-HSEC/      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Công suất: kết nối SSL Concurrent: 25
175.928.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3925-SEC/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3925-SEC/K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Công suất: Cisco Unified Communications Manager tốc buổi: 250 | Cisco Unified phiên SRST: 730
170.772.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3845

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3845      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Mạng / Transport Protocol: IPSec
167.513.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3925-V/K9

Model: 3900      Mã P/N: CISCO3925-V/K9      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router - giọng nói / module fax Loại Enclosure: Desktop - modular - 3U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Giao thức định tuyến: OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, tĩnh IPv4 định tuyến, định tuyến tĩnh IPv6
164.930.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3825-SEC/K9

Model: 3825      Mã P/N: CISCO3825-SEC/K      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Mạng / Transport Protocol: IPSec
164.143.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Router CISCO 3825

Model: 3800      Mã P/N: CISCO3825      Thương hiệu: CISCO
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nhà sản xuất: Cisco Loại thiết bị: Router Loại Enclosure: Desktop - modular - 2U Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Mạng / Transport Protocol: IPSec
162.573.000 đ
Bảo hành: 12 tháng