Sản phẩm mới

Sản phẩm bán chạy

Máy chủ IBM System x3650 M5 - 8871C2A

0

Máy chủ IBM System x3650 M5 - 8871C2A

44.820.000 đ 44.820.000 đ
Giảm được: 0 đ
Máy chủ IBM System x3250 M5 (5458-B2A)

11

Máy chủ IBM System x3250 M5 (5458-B2A)

19.690.000 đ 22.000.000 đ
Giảm được: 2.310.000 đ
Máy chủ IBM System x3500 M5 - 5464C2A

Máy chủ IBM System x3500 M5 - 5464C2A

45.880.000 đ
Giá Mới nhất
Máy chủ IBM System X3250 M5 (5458-C2A)

7

Máy chủ IBM System X3250 M5 (5458-C2A)

27.177.000 đ 29.063.000 đ
Giảm được: 1.886.000 đ
Máy chủ IBM System X3250 M5 (5458-F2A)

5

Máy chủ IBM System X3250 M5 (5458-F2A)

31.098.000 đ 32.654.000 đ
Giảm được: 1.556.000 đ