Sản phẩm mới

Sản phẩm bán chạy

Máy chủ IBM System X3250 M5 (5458-C2A)

7

Máy chủ IBM System X3250 M5 (5458-C2A)

27.177.000 đ 29.063.000 đ
Giảm được: 1.886.000 đ
Máy chủ IBM System X3250 M5 (5458-F2A)

5

Máy chủ IBM System X3250 M5 (5458-F2A)

31.098.000 đ 32.654.000 đ
Giảm được: 1.556.000 đ