Các sản phẩm trong đợt giảm giá

Sản phẩm bán chạy

Thiết bị mạng Wireless CISCO  AIR-ANT4941

44

Thiết bị mạng Wireless CISCO AIR-ANT4941

288.000 đ 511.000 đ
Giảm được: 223.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+24PC-S

34

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+24PC-S

10.500.000 đ 15.750.000 đ
Giảm được: 5.250.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960CG-8TC-L

58

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960CG-8TC-L

13.590.000 đ 31.710.000 đ
Giảm được: 18.120.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+24TC-S

58

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+24TC-S

2.700.000 đ 6.300.000 đ
Giảm được: 3.600.000 đ
Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-BUN-K9

58

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-BUN-K9

13.275.000 đ 30.980.000 đ
Giảm được: 17.705.000 đ
Thiết bị mạng CISCO WIC-1ADSL

63

Thiết bị mạng CISCO WIC-1ADSL

245.000 đ 650.000 đ
Giảm được: 405.000 đ
Thiết bị mạng CISCO VIC2-2E/M

57

Thiết bị mạng CISCO VIC2-2E/M

1.167.000 đ 2.667.000 đ
Giảm được: 1.500.000 đ
Thiết bị mạng CISCO WIC-1B-S/T-V3

66

Thiết bị mạng CISCO WIC-1B-S/T-V3

69.000 đ 199.000 đ
Giảm được: 130.000 đ
Thiết bị mạng CISCO WIC-2T

30

Thiết bị mạng CISCO WIC-2T

1.120.000 đ 1.600.000 đ
Giảm được: 480.000 đ
Thiết bị mạng CISCO WIC-1SHDSL-V2

31

Thiết bị mạng CISCO WIC-1SHDSL-V2

513.000 đ 733.000 đ
Giảm được: 220.000 đ
Thiết bị mạng CISCO WIC-1T

31

Thiết bị mạng CISCO WIC-1T

667.000 đ 953.000 đ
Giảm được: 286.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960-24TC-L

58

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960-24TC-L

4.815.000 đ 11.240.000 đ
Giảm được: 6.425.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960-24-S

53

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960-24-S

3.000.000 đ 6.300.000 đ
Giảm được: 3.300.000 đ
Thiết bị mạng CISCO GLC-T

70

Thiết bị mạng CISCO GLC-T

1.085.000 đ 3.550.000 đ
Giảm được: 2.465.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3750G-24TS-S1U

54

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3750G-24TS-S1U

2.754.000 đ 5.935.000 đ
Giảm được: 3.181.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 2801-SEC/K9

31

Thiết bị mạng Router CISCO 2801-SEC/K9

3.572.000 đ 5.103.000 đ
Giảm được: 1.531.000 đ
Thiết bị mạng CISCO GLC-ZX-SM

64

Thiết bị mạng CISCO GLC-ZX-SM

1.505.000 đ 4.151.000 đ
Giảm được: 2.646.000 đ
Thiết bị mạng CISCO HWIC-4T

58

Thiết bị mạng CISCO HWIC-4T

9.900.000 đ 23.100.000 đ
Giảm được: 13.200.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 2901/K9

42

Thiết bị mạng Router CISCO 2901/K9

3.653.000 đ 6.219.000 đ
Giảm được: 2.566.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3750G-12S-S

58

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3750G-12S-S

33.300.000 đ 77.700.000 đ
Giảm được: 44.400.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3560G-48TS-S

43

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3560G-48TS-S

40.500.000 đ 70.880.000 đ
Giảm được: 30.380.000 đ
Thiết bị mạng CISCO AIR-PWRINJ3

30

Thiết bị mạng CISCO AIR-PWRINJ3

735.000 đ 1.050.000 đ
Giảm được: 315.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3750X-24T-L

53

Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3750X-24T-L

21.500.000 đ 45.150.000 đ
Giảm được: 23.650.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST  WS-C3560X-24T-L

34

Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560X-24T-L

19.600.000 đ 29.400.000 đ
Giảm được: 9.800.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 1921/K9

31

Thiết bị mạng Router CISCO 1921/K9

2.801.000 đ 4.002.000 đ
Giảm được: 1.201.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 1812/K9

49

Thiết bị mạng Router CISCO 1812/K9

2.022.000 đ 3.889.000 đ
Giảm được: 1.867.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560V2-24TS-S

34

Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560V2-24TS-S

18.900.000 đ 28.350.000 đ
Giảm được: 9.450.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560X-24T-S

53

Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560X-24T-S

18.000.000 đ 37.800.000 đ
Giảm được: 19.800.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+24LC-S

34

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+24LC-S

6.300.000 đ 9.450.000 đ
Giảm được: 3.150.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST  WS-C3560V2-48TS-S

43

Thiết bị mạng Switch CISCO CATALYST WS-C3560V2-48TS-S

27.000.000 đ 47.250.000 đ
Giảm được: 20.250.000 đ
Thiết bị mạng Switch Catalyst WS-C3560V2-24PS-S

43

Thiết bị mạng Switch Catalyst WS-C3560V2-24PS-S

21.000.000 đ 36.750.000 đ
Giảm được: 15.750.000 đ
Thiết bị mạng CISCO CP-7962G

56

Thiết bị mạng CISCO CP-7962G

981.000 đ 2.202.000 đ
Giảm được: 1.221.000 đ
Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-SEC-BUN-K9

58

Thiết bị mạng Firewall CISCO ASA5510-SEC-BUN-K9

18.090.000 đ 42.210.000 đ
Giảm được: 24.120.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3560G-24PS-S

58

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3560G-24PS-S

21.015.000 đ 49.040.000 đ
Giảm được: 28.025.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 2801

30

Thiết bị mạng Router CISCO 2801

2.695.000 đ 3.850.000 đ
Giảm được: 1.155.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 2811-SEC/K9

30

Thiết bị mạng Router CISCO 2811-SEC/K9

3.045.000 đ 4.350.000 đ
Giảm được: 1.305.000 đ
Thiết bị mạng Router  CISCO 2821

30

Thiết bị mạng Router CISCO 2821

1.750.000 đ 2.500.000 đ
Giảm được: 750.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960G-48TC-L

43

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960G-48TC-L

34.200.000 đ 59.850.000 đ
Giảm được: 25.650.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3560G-24TS-S

53

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3560G-24TS-S

22.000.000 đ 46.200.000 đ
Giảm được: 24.200.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-24TD-L

43

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-24TD-L

18.600.000 đ 32.550.000 đ
Giảm được: 13.950.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO  WS-C2960G-24TC-L

38

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960G-24TC-L

25.400.000 đ 40.950.000 đ
Giảm được: 15.550.000 đ
Thiết bị mạng Router CISCO 2901-SEC/K9

30

Thiết bị mạng Router CISCO 2901-SEC/K9

27.405.000 đ 39.150.000 đ
Giảm được: 11.745.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960-24TT-L

53

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960-24TT-L

5.350.000 đ 11.240.000 đ
Giảm được: 5.890.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+48TC-L

43

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960+48TC-L

13.980.000 đ 24.470.000 đ
Giảm được: 10.490.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960-48TT-L

43

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960-48TT-L

13.980.000 đ 24.470.000 đ
Giảm được: 10.490.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3560-24TS-S

43

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C3560-24TS-S

15.000.000 đ 26.250.000 đ
Giảm được: 11.250.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-24TS-L

43

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-24TS-L

12.840.000 đ 22.470.000 đ
Giảm được: 9.630.000 đ
Thiết bị mạng Router  CISCO 878-SEC-K9

30

Thiết bị mạng Router CISCO 878-SEC-K9

1.330.000 đ 1.900.000 đ
Giảm được: 570.000 đ
Thiết bị mạng Router  CISCO 878-K9

30

Thiết bị mạng Router CISCO 878-K9

6.328.000 đ 9.040.000 đ
Giảm được: 2.712.000 đ
Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-48TS-S

53

Thiết bị mạng Switch CISCO WS-C2960S-48TS-S

14.500.000 đ 30.450.000 đ
Giảm được: 15.950.000 đ