Mạng - thiết bị mạng
Thương hiệu
Juniper (15)

Switch

Thiết bị mạng Juniper Networks EX4200-24F

Model: Switch      Mã P/N: EX4200-24F      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

24-port 1000BaseX SFP + 320W AC PS (optics sold separately)
317.273.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX4200-48P

Model: Switch      Mã P/N: EX4200-48P      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

Layer 3 Switch - 1 x Expansion Slot Uplink - 48 x 10/100/1000Base-T LAN
276.381.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX4200-24P

Model: Switch      Mã P/N: EX4200-24P      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

24-port 10/100/1000BaseT PoE + 600W AC PS
152.571.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX3200-48P

Model: Switch      Mã P/N: EX3200-48P      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

48-port 10/100/1000BaseT PoE + 930W AC PS
125.607.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX4200-48T

Model: Switch      Mã P/N: EX4200-48T      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

48-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS
107.511.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX4200-24T

Model: Switch      Mã P/N: EX4200-24T      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Đặt hàng

24-port 10/100/1000BASE-T (8 PoE ports) + 320 W AC PSU
96.619.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX3200-48T

Model: Switch      Mã P/N: EX3200-48T      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

48-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) +320W AC PS
96.172.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX2200-48P-4G

Model: -      Mã P/N: EX2200-48P-4G      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

48-port 10/100/1000BaseT (48-ports PoE) with 4 SFP uplink ports
80.667.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX2200-48T-4G-TAA

Model: Switch      Mã P/N: EX2200-48T-4G-T      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Đặt hàng

48-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports
70.556.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX3200-24P

Model: Switch      Mã P/N: EX3200-24P      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

24-port 10/100/1000BaseT PoE + 600W AC PS
68.084.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX3200-24T

Model: Switch      Mã P/N: EX3200-24T      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

24-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS
53.479.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Juniper EX3300-24T

Model: SwitchJuniper EX330024T      Mã P/N: EX330024T      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

Manufacturer: Juniper Device Type: Security appliance Form Factor: Rack-mountable - 1U RAM: 2 GB Flash Memory: 256 MB
41.553.093 đ
Bảo hành: 12

Thiết bị mạng Juniper Networks EX2200-48T-4G

Model: Switch      Mã P/N: EX2200-48T-4G      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

48-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports
39.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX2200-24P-4G

Model: Switch      Mã P/N: EX2200-24P-4G      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

24-port 10/100/1000BaseT (24-ports PoE) with 4 SFP uplink ports
34.850.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks EX2200-24T-4G

Model: Switch      Mã P/N: EX2200-24T-4G      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

24-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports
23.256.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Juniper Networks J-4350-JB-SC EX2200-C-12T-2G

Model: Switch      Mã P/N: EX2200-C-12T-2G      Thương hiệu: Juniper
Nổi bật Giá

Còn hàng

EX2200-C Compact, fanless switch with 12-port 10/100/1000 BaseT and 2 Dual-Purpose (10/100/1000 BaseT or SFP) uplink ports (optics not included)
23.144.000 đ
Bảo hành: 12 tháng