Trang chủ » Tin tức

Tổng quan giới thiệu về dòng Máy chủ PowerEdge R520

Tổng quan giới thiệu về dòng Máy chủ PowerEdge R520

Hiệu quả hoạt động

Tận dụng khả năng mở rộng thiết kế của R520 và mảng rộng của độ tin cậy, tính sẵn có và khả năng
phục vụ (RAS) tính năng để giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của bạn.
 
PowerEdge R520 - Scalable Storage Density

với công suất cao, khả năng mở rộng của R520. 


Quản lý hệ thống thông minh 
Đơn giản hóa việc triển khai, cập nhật, theo dõi và duy trì các máy chủ PowerEdge ™
với danh mục đầu tư Dell ™ OpenManage ™. 


Độ tin cậy máy chủ nổi bật 
Tận dụng lợi thế của tính năng RAS PowerEdge giúp đảm bảo nhanh chóng, tính sẵn
sàng cao dịch vụ từ máy chủ R520 của bạn. 

 

Kinh nghiệm thế hệ PowerEdge mới

Hãy CNTT động cơ cho sự thành công kinh doanh của bạn. Thế hệ mới nhất của PowerEdge

gia đình được thiết kế với sự kết hợp của các tính năng và khả năng mở rộng hoạt động để

xử lý khối lượng công việc khó khăn cho cả hai môi trường trung tâm dữ liệu lớn và nhỏ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động với tăng cường quản lý hệ thống

Sắp xếp hợp lý hoạt động và giúp tăng năng suất để có được nhiều nhất của mỗi đô la chi tiêu. 
Quản lý máy chủ Dell PowerEdge ™ của bạn trong môi trường CNTT phức tạp bằng cách tự động
hoá các nhiệm vụ quản lý vòng đời máy chủ quan trọng nhất: triển khai, cập nhật, theo dõi và duy trì. 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập dell.com/openmanage .

Dịch vụ toàn cầu và hỗ trợ

Dell dịch vụ có thể giúp giảm độ phức tạp CNTT, chi phí thấp hơn và loại bỏ không hiệu quả bằng
cách làm cho CNTT và các giải pháp kinh doanh làm việc khó khăn hơn cho bạn. Nhóm dịch vụ Dell
có một cái nhìn toàn diện về nhu cầu của bạn và thiết kế giải pháp cho môi trường và mục tiêu kinh
doanh của bạn trong khi sử dụng phương pháp phân phối thành lập, tài năng địa phương và kiến
​​thức chuyên sâu miền để giúp bạn hạ thấp tổng chi phí sở hữu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phát triển thị trường Tân Phát
Add: Số 430 Xã Đàn,Đống Đa, Hà Nội
 Số 81 Đường Cách mạng T8, Quận 1, TPHCM
Tel:   091.666.0042

Các tin liên quan