Tủ Rack 10U

Tủ Rack 10U-D600 - Treo Tường- Cánh cửa Mica- Màu trắng

Model: 10U      Mã P/N: 3C-RW10W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

H500 x W560 x D600 01 cửa - 01 khoá - Cửa trước Mica
1.550.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D600 - Treo tường- Cánh cửa lưới- Màu trắng

Model: 10U      Mã P/N: 3C-RW10W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

H500 x W560 x D600 01 cửa - 01 khoá - Cửa trước lưới thoáng 65%
1.550.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D600 (2 cánh) - Cánh trước Mica - Màu đen

Model: 10U      Mã P/N: 3C-R2T10B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H550 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh mica - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.400.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D600 (2 cánh) - Cánh trước Mica - Màu trắng

Model: 10U      Mã P/N: 3C-R2T10W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H550 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh mica. - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.400.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D600 (2 cánh) - Cánh trước lưới - Màu đen

Model: 10U      Mã P/N: 3C-R2T10B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H550 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh lưới thoáng 65% - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.400.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D600 (2 cánh) - Cánh trước lưới - Màu trắng

Model: 10U      Mã P/N: 3C-R2T10W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H550 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh lưới thoáng 65% - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.400.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D600 (1 cánh) - Cánh Mica - Màu đen

Model: 10U      Mã P/N: 3C-RT10B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H550 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa trước bằng mica - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.400.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D600 (1 cánh) - Cánh Mica - Màu trắng

Model: 10U      Mã P/N: 3C-RT10W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H550 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa bằng mica - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.400.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D600 (1 cánh) - Cánh lưới - Màu đen

Model: 10U      Mã P/N: 3C-RT10B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước ; H550 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa lưới thoáng 65% - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.400.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D600 (1 cánh) - Cánh lưới - Màu trắng

Model: 10U      Mã P/N: 3C-RT10W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H550 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa lưới thoáng 65% - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.400.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D400 (1 cánh) - Cánh Mica - Màu đen

Model: 10U      Mã P/N:      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.550 x W.600 x D.400 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa trước bằng mica - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D400 (1 cánh) - Cánh Mica - Màu trắng

Model: 10U      Mã P/N: 3C-RT10W04M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.550 x W.560 x D.400 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa bằng mica - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D400 (1 cánh) - Cánh lưới - Màu đen

Model: 10U      Mã P/N: 3C-RT10B04      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.550 x W.600 x D.400 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa trước bằng lưới thoáng 65% - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 10U-D400 (1 cánh) - Cánh lưới - Màu trắng

Model: 10U      Mã P/N: 3C-RT10W04      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H550 x W560 x D400 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa trước bằng lưới thoáng 65% - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng