Tủ Rack 12U

Tủ Rack 12U-D600 (2 cánh) - Cánh trước Mica - Màu đen

Model: 12U      Mã P/N: 3C-R2T12B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H640 x W560 x D600 - 02 cửa - 02 khoá - Cửa trước Mica - Bảo hành : 1 năm
1.650.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 12U-D600 (2 cánh) - Cánh trước lưới - Màu đen

Model: 12U      Mã P/N: 3C-R2T12B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H640 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh lưới thoáng 65% - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.650.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 12U-D600 (2 cánh) - Cánh trước lưới - Màu trắng

Model: 12U      Mã P/N: 3C-R2T12W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H640 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh lưới thoáng 65% - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.650.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 12U-D600 (2 cánh) - Cánh trước Mica - Màu trắng

Model: 12U      Mã P/N: 3C-R2T12W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H640 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh mica. - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.650.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 12U-D600 (1 cánh) - Cánh lưới - Màu đen

Model: 12U      Mã P/N: 3C-RT12B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa lưới thoáng 65% - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.660.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 12U-D600 (1 cánh) - Cánh lưới - Màu trắng

Model: 12U      Mã P/N: 3C-RT12W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H640 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa lưới thoáng 65% - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.660.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 12U-D600 (1 cánh) - Cánh Mica - Màu trắng

Model: 12U      Mã P/N: 3C-RT12W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H640 x W560 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa bằng mica - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.660.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 12U-D600 (1 cánh) - Cánh Mica - Màu đen

Model: 12U      Mã P/N: 3C-RT12B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa bằng mica - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.660.000 đ
Bảo hành: 12 tháng