Tủ Rack 15U

Tủ Rack 15U-D800 (2 cánh) - Cánh trước lưới - Màu đen

Model: 15U      Mã P/N: 3C-R2T15B08      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh lưới thoáng 65% - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D800 (2 cánh) - Cánh trước Mica - Màu đen

Model: 15U      Mã P/N: 3C-R2T15B08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Tự đứng trên 4 bánh xe. - Kích thước : H770 x W580 x D800 - 02 cửa - 02 khoá - Cửa trước Mica - Bảo hành : 12 tháng
2.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D800 (2 cánh) - Cánh trước Mica - Màu trắng

Model: 15U      Mã P/N: 3C-R2T15W08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh mica - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
2.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D800 (2 cánh) - Cánh trước lưới - Màu trắng

Model: 15U      Mã P/N: 3C-R2T15W08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Kích thước : H770 x W580 x D800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh lưới thoáng 65% - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D600 (2 cánh) - Cánh trước Mica - Màu đen

Model: 15U      Mã P/N: 3C-R2T15B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh mica. - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.310.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D600 (2 cánh) - Cánh trước Mica - Màu trắng

Model: 15U      Mã P/N: 3C-R2T15W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 02 cửa, cửa trước cánh mica. - Quy cách : Tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.298.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D600 (2 cánh) - Cánh trước lưới - Màu đen

Model: 15U      Mã P/N: 3C-R2T15B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Tủ dạng tự đứng trên 4 bánh xe. - Kích thước : H770 x W580 x D600 - 02 cửa - 02 khoá - Cửa trước lưới thoáng 65% - Bảo hành : 12 tháng
2.298.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D600 (2 cánh) - Cánh trước lưới - Màu trắng

Model: 15U      Mã P/N: 3C-R2T15W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Tủ dạng bánh xe tự đứng - Kích thước : H770 x W580 x D600 - 02 cửa - 02 khoá - Cửa trước lưới thoáng 65% - Bảo hành : 12 tháng
2.298.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D600 (1 cánh) - Cánh Mica - Màu đen

Model: 15U      Mã P/N: 3C-RT15B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa cánh bằng mica - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.390.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D600 (1 cánh) - Cánh Mica - Màu trắng

Model: 15U      Mã P/N: 3C-RT15W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa trước cánh bằng mica - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.390.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D600 (1 cánh) - Cánh lưới - Màu đen

Model: 15U      Mã P/N: 3C-RT15B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa lưới thoáng 65% - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.390.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D600 (1 cánh) - Cánh lưới Màu trắng

Model: 15U      Mã P/N: 3C-RT15W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa lưới thoáng 65% - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.390.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D400 (1 cánh) - Cánh Mica - Màu đen

Model: 15U      Mã P/N: 3C-RT15B04M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D400 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa cánh bằng mica - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.190.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D400 (1 cánh) - Cánh Mica - Màu trắng

Model: 15U      Mã P/N: 3C-RT15W04M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D400 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa bằng mica - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.190.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D400 (1 cánh) - Cánh lưới - Màu đen

Model: 15U      Mã P/N: 3C-RT15B04      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D400 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa trước lưới thoáng 65% - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.190.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 15U-D400 (1 cánh) - Cánh lưới - Màu trắng

Model: 15U      Mã P/N: 3C-RT15W04      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H770 x W580 x D400 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - 01 cửa lưới thoáng 65% - Quy cách : Treo tường/ tự đứng - Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
2.190.000 đ
Bảo hành: 12 tháng