Tủ Rack 20U

Tủ Rack 20U-D1000 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20B10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H1000 x W580 x D1000 - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
3.700.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D1000 - Cánh cửa Mica- Màu trắng

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20W10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H1000 x W580 x D1000 - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
3.700.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D1000 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20B10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Kích thước : H1000 x W580 x D1000 - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
3.700.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D1000 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20W10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kich thước : H1000 x W580 x D1000 - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
3.700.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D 800 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20B08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H1000 x W580 x D800 - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
3.250.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D 800 - Cánh cửa Mica- Màu trắng

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20W08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H1000 x W580 x D800 - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
3.250.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D 800 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20B08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H1000 x W580 x D800 - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
3.250.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D 800 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20W08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H1000 x W580 x D800 - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
3.250.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D 600 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H1000 x W580 x D600 - 02 cửa - 02 khoá - Cửa trước lưới thoáng 65% - Hệ thống 4 bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.290.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D 600 - Cánh cửa lưới- Màu trắng

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H1000 x W580 x D600 - 02 cửa - 02 khoá - Cửa trước lưới thoáng 65% - Hệ thống 4 bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.290.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D 600 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H1000 x W580 x D600 - 02 cửa - 02 khoá - Cửa trước Mica - Hệ thống 4 bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
1.290.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 20U-D 600 - Cánh cửa Mica- Màu trắng

Model: 20U      Mã P/N: 3C-R20W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H1000 x W580 x D600 - 02 cửa - 02 khoá - Cửa trước Mica - Hệ thống 4 bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
1.290.000 đ
Bảo hành: 12 tháng