Tủ Rack 27U

Tủ Rack 27U-D1000 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: 27U      Mã P/N: 3C-R27B10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
5.050.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D1000 - Cánh cửa Mica- Màu Trắng

Model: 27u      Mã P/N: 3C-R27W10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
5.050.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D1000 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 27u      Mã P/N: 3C-R27B10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
4.500.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D1000 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 27u      Mã P/N: 3C-R27W10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
5.050.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D 800 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 27U      Mã P/N: 3C-R27B08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
4.450.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D 800 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 27U      Mã P/N: 3C-R27W08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
4.450.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D 800 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: 27U      Mã P/N: 3C-R27B08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
4.450.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D 800 - Cánh cửa Mica- Màu trắng

Model: 27u      Mã P/N:      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
4.450.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D 600 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: 27U      Mã P/N: 3C-R27B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1370 x W600 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa mica trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
4.050.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D 600 - Cánh cửa Mica- Màu trắng

Model: 27U      Mã P/N: 3C-R27W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1370 x W.600 x D.600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa mica trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
4.050.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D 600 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 27U      Mã P/N: 3C-R27B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1370 x W600 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
4.050.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 27U-D 600 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 27U      Mã P/N: 3C-R27W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1350 x W.600 x D.600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
4.050.000 đ
Bảo hành: 12 tháng