Tủ Rack 32U

Tủ Rack 32U-D1000 - Cánh cửa Mica-Màu đen

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32B10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 3C-R32B10M
5.550.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D1000 - Cánh cửa Mica-Màu trắng

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32W10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.550.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D1000 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32B10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.550.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D1000 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32W10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.550.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D 800 - Cánh cửa Mica-Màu đen

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32B08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D 800 - Cánh cửa Mica-Màu trắng

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32W08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D 800 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32B08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D 800 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32W08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.000.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D 600 - Cánh cửa Mica-Màu đen

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Sản phẩm mang thương hiệu C-Rack® (Cabinnet Rack) là sản phẩm của công ty TNHH Điện – Điện Tử 3C, đã được kiểm định và đăng ký bản quyền thương hiệu tại Việt Nam. Sản phẩm tủ C-Rack là một phần không thể thiếu trong các trung tâm quản lý dữ liệu (Data Center), trong các phòng IT và các phòng mạng, trung tâm viễn thông...
4.600.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D 600 - Cánh cửa Mica-Màu trắng

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Sản phẩm mang thương hiệu C-Rack® (Cabinnet Rack) là sản phẩm của công ty TNHH Điện – Điện Tử 3C, đã được kiểm định và đăng ký bản quyền thương hiệu tại Việt Nam. Sản phẩm tủ C-Rack là một phần không thể thiếu trong các trung tâm quản lý dữ liệu (Data Center), trong các phòng IT và các phòng mạng, trung tâm viễn thông...
4.600.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D 600 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 32U      Mã P/N: 3C-R32B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
4.600.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 32U-D 600 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 32u      Mã P/N: 3C-R32W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1600 x W600 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Sản phẩm mang thương hiệu C-Rack® (Cabinnet Rack) là sản phẩm của công ty TNHH Điện – Điện Tử 3C, đã được kiểm định và đăng ký bản quyền thương hiệu tại Việt Nam. Sản phẩm tủ C-Rack là một phần không thể thiếu trong các trung tâm quản lý dữ liệu (Data Center), trong các phòng IT và các phòng mạng, trung tâm viễn thông...
4.600.000 đ
Bảo hành: 12 tháng