Tủ Rack 36U

Tủ Rack 36U-D1000 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: 36u      Mã P/N: 3C-R36B10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1780 x W.600 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.900.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

C-Rack 36U-D1000 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: 36u      Mã P/N: 3C-R36B10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1780 x W.600 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Liên hệ
Bảo hành:

Tủ Rack 36U-D1000 - Cánh cửa Mica- Màu Trắng

Model: 36u      Mã P/N: 3C-R36W10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1780 x W.600 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.900.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 36U-D1000 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 36u      Mã P/N: 3C-R36B10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1780 x W.600 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.900.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 36U-D1000 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 36u      Mã P/N: 3C-R36W10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1780 x W.600 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.900.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 36U-D 800 - Cánh cửa mica- Màu đen

Model: 36u      Mã P/N: 3C-R36B08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1780 x W.600 x D.800 - AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - 36 EIA units , Depth 800mm / Load rating: 1200kg - 4-wheels: Free direction / Adjustable distance / Fixed key
5.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 36U-D 800 - Cánh cửa mica- Màu Trắng

Model: 36u      Mã P/N: 3C-R36W08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1780 x W.600 x D.800 - AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - 36 EIA units , Depth 800mm / Load rating: 1200kg - 4-wheels: Free direction / Adjustable distance / Fixed key
5.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 36U-D 800 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 36u      Mã P/N: 3C-R36B08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1800 x W.600 x D.800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
5.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 36U-D 800 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 36u      Mã P/N: 3C-R36W08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H.1780 x W.600 x D.800 - AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - 36 EIA units , Depth 800mm / Load rating: 1200kg - 4-wheels: Free direction / Adjustable distance / Fixed key
5.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 36U-D 600 - Cánh cửa mica- Màu đen

Model: 36u      Mã P/N: 3C-R36B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1780 x W600 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
4.950.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 36U-D 600 - Cánh cửa mica- Màu Trắng

Model: 36U      Mã P/N: 3C-R36W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1780 x W600 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
4.950.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 36U-D 600 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: 36U      Mã P/N: 3C-R36B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1780 x W600 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
4.950.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 36U-D 600 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: 36U      Mã P/N: 3C-R36W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- H1780 x W600 x D600 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
4.950.000 đ
Bảo hành: 12 tháng