Tủ Rack 45U

Tủ Rack 45U19W800D1000 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8B10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.800 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuấ
9.300.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800D1000 - Cánh cửa Mica- Màu Trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8W10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Sản phẩm tủ C-Rack là một phần không thể thiếu trong các trung tâm quản lý dữ liệu (Data Center), trong các phòng IT và các phòng mạng, trung tâm viễn thông...
9.300.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800D1000 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8W10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Sản phẩm tủ C-Rack là một phần không thể thiếu trong các trung tâm quản lý dữ liệu (Data Center), trong các phòng IT và các phòng mạng, trung tâm viễn thông...
9.300.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800D1000 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8B10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.800 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
9.300.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800D 800 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8B08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.800 x D.800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
8.600.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800D 800 - Cánh cửa Mica- Màu trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8W08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.800 x D.800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
8.600.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800D 800 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8B08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp *Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ * 01 ổ cắm nguồn 06 chấu *Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
8.600.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800D 800 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8W08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp *Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ * 01 ổ cắm nguồn 06 chấu *Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
8.600.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800D 600 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ. - Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất .
8.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800D 600 - Cánh cửa Mica- Màu trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

*45 EIA units , Depth 600mm / Weight Capacity :500kg *Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp *Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ * 01 ổ cắm nguồn 06 chấu *Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
8.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800 D600 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8B06M      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

*45 EIA units , Depth 600mm / Weight Capacity :500kg *Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp *Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ * 01 ổ cắm nguồn 06 chấu *Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
8.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U19W800D 600 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45S19W8W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

*45 EIA units , Depth 600mm / Weight Capacity :500kg *Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp *Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ * 01 ổ cắm nguồn 06 chấu *Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
8.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D1000 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45B10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.600 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Khả Năng : 45 EIA units , Depth 1000mm / Load rating: 1200kg Sản phẩm tủ C-Rack là một phần không thể thiếu trong các trung tâm quản lý dữ liệu (Data Center), trong các phòng IT và các phòng mạng, trung tâm viễn thông...
6.800.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D1000 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45B10      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.600 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Khả năng : 45 EIA units , Depth 1000mm / Load rating: 1200kg Sản phẩm tủ C-Rack là một phần không thể thiếu trong các trung tâm quản lý dữ liệu (Data Center), trong các phòng IT và các phòng mạng, trung tâm viễn thông...
6.800.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D1000 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45W10      Thương hiệu:
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.600 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Khả Năng : 45 EIA units , Depth 1000mm / Load rating: 1200kg Sản phẩm tủ C-Rack là một phần không thể thiếu trong các trung tâm quản lý dữ liệu (Data Center), trong các phòng IT và các phòng mạng, trung tâm viễn thông...
6.800.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D1000 - Cánh cửa Mica- Màu Trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45W10M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.600 x D.1000 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Khả Năng : 45 EIA units , Depth 1000mm / Load rating: 1200kg Sản phẩm tủ C-Rack là một phần không thể thiếu trong các trung tâm quản lý dữ liệu (Data Center), trong các phòng IT và các phòng mạng, trung tâm viễn thông...
6.800.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D 800 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45B08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H2180 x W600 x D800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - 01 ổ cắm nguồn 06 chấu - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
6.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D 800 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45W08      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước (mm): H.2180 x W.600 x D.800 - Nguồn cung cấp : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Khả năng : 42 EIA units , Depth 800mm / Load rating: 1200kg - Hệ thống chân đế : 4-wheels: Free direction / Adjustable distance / Fixed key - Hệ thống cửa 4 doors: 4 Looks & 2 handles Sản phẩm mang thương hiệu C-Rack® (Cabinnet Rack) là sản phẩm của công ty TNHH Điện – Điện Tử 3C, đã được kiểm định và đăng ký bản quyền thương hiệu tại Việt Nam. Sản phẩm tủ C-Rack là một phần không thể thiếu trong các trung tâm quản lý dữ liệu (Data Center), trong các phòng IT và các phòng mạng, trung tâm viễn thông...
6.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D 800 - Cánh cửa Mica- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45B08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H2180 x W600 x D800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - 01 ổ cắm nguồn 06 chấu - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
6.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D 800 - Cánh cửa Mica- Màu trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45W08M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H2180 x W600 x D800 - Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%) - Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - 01 ổ cắm nguồn 06 chấu - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
6.200.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D 600 - Cánh cửa lưới- Màu Trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45W06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.600 x D.600 - Khả năng : 45 EIA units , Depth 600mm / Load rating: 1200kg - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - 01 ổ cắm nguồn 06 chấu - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
5.900.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D 600 - Cánh cửa Mica-Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45B06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.600 x D.600 - Khả năng : 45 EIA units , Depth 600mm / Load rating: 1200kg - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - 01 ổ cắm nguồn 06 chấu - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
5.900.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D 600 - Cánh cửa Meca-Màu trắng

Model: -      Mã P/N: 3C-R45W06M      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.600 x D.600 - Khả năng : 45 EIA units , Depth 600mm / Load rating: 1200kg - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - 01 ổ cắm nguồn 06 chấu - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
5.900.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 45U-D 600 - Cánh cửa lưới- Màu đen

Model: -      Mã P/N: 3C-R45B06      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

- Kích thước : H.2180 x W.600 x D.600 - Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp - Cửa trước đột lỗ ( cánh lưới) đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo độ thông thoáng cho các thiết bị trong tủ - 01 ổ cắm nguồn 06 chấu - Hệ thống bánh xe và chân tăng giúp dễ di chuyển cũng như cố định tủ.
5.900.000 đ
Bảo hành: 12 tháng

Tủ rack 45U-D1000

Model: -      Mã P/N:      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

"• Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn. • Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng , • Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80% (hoặc mica) "
4.818.000 đ
Bảo hành: 12 Tháng

Tủ rack 45U-800-D1000

Model: -      Mã P/N:      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

"• Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn. • Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng , • Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80% (hoặc mica) "
4.818.000 đ
Bảo hành: 12 Tháng

Tủ rack 45U-D800

Model: -      Mã P/N:      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

"• Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD800 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn. • Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng • Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80% (hoặc mica) "
4.590.000 đ
Bảo hành: 12 Tháng

Tủ rack 45U-D600

Model: -      Mã P/N:      Thương hiệu: Tủ Rack 3C
Nổi bật Giá

Còn hàng

"• Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, bốn cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn. • Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng • Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80% (hoặc mica) "
4.363.000 đ
Bảo hành: 12 Tháng