Trang chủ » Tuyển dụng

Tuyển dụng

  • Tuyển dụng NV Kỹ thuật tháng 1/2015 Tuyển dụng NV Kỹ thuật tháng 1/2015
    (20-11-2014, 2:37 pm)
    Công ty máy tính Tân Phát, là một đơn vị với 14 năm chuyên cung cấp các thiết bị máy vi tính, thiết bị văn phòng, máy chấm công, mã số mã vạch cho các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế và các cá nhân. Tại Hà Nội, chúng tôi là 1 trong những nhà cung cấp thiết bị và giải pháp uy tín, chuyên nghiệp. Nay Công ty cần tuyển dụng NV Kỹ thuật tháng 4/2014 như sau:
    » xem tiếp